Nhân sự

 
 
TS.P.T.Toan

 

 

PGS. TS. PHAN THANH TOÀN
- Phó Giáo sư 2022, Tiến sĩ 2012
- Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Toán - Thống kê
- Email: phanthanhtoan@tdtu.edu.vn
  

 

  TS.T.M.K.AN

 

    TS. TRẦN MỸ KIM AN
- Tiến sĩ 2019
- Giảng viên
- Email: tramykiman@tdtu.edu.vn
             
THS.P.T.Y.ANH

 

    THS. PHẠM THỊ YẾN ANH
- Thạc sĩ 2012
- Giảng viên
- Email: phamthiyenanh@tdtu.edu.vn
  ThS.N.Q.Bao

 

    THS. NGUYỄN QUỐC BẢO
- Thạc sĩ 2016
- Giảng viên
- Email: nguyenquocbao1@tdtu.edu.vn
             
ThS.N.H.Can

 

    THS. NGUYỄN HỮU CẦN
- Thạc sĩ 2016 - NCS
- Giảng viên, Nghiên cứu viên
- Email: nguyenhuucan@tdtu.edu.vn
  TS.T.B.CHAU

 

    TS. TRƯƠNG BỬU CHÂU
- Tiến sĩ
- Phó Trưởng Khoa
- Email: truongbuuchau@tdtu.edu.vn
             
THS.P.T.CONG

 

    THS. PHẠM THÀNH CÔNG
- Thạc sĩ 2021
- Trợ lý Công tác sinh viên và Giáo vụ
- Email: phamthanhcong@tdtu.edu.vn
        THS. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
- Thạc sĩ
- Giảng viên CH2
- Email: nguyenquoccuong@tdtu.edu.vn
             
TS.L.T.N.GIAU

 

   TS. LÊ THỊ NGỌC GIÀU
- Tiến sĩ 2017
- Giảng viên
- Email: lethingocgiau@tdtu.edu.vn
  ThS.C.N.HA

 

    THS. CHẾ NGỌC HÀ
- Thạc sĩ 2014
- Giảng viên
- Email: chengocha@tdtu.edu.vn
             
ThS.N.T.B.HOA

 

   THS. NGÔ THỊ BÍCH HOA
- Thạc sĩ 2008
- Giảng viên
- Email: ngothibichhoa@tdtu.edu.vn
  TS.T.T.Hong

 

    TS. THÂN THỊ HỒNG
- Tiến sĩ 2019
- Trưởng bộ môn Toán kinh tế
- Email: thanthihong@tdtu.edu.vn
             
TS.P.K.Hung

 

    TS. PHÓ KIM HƯNG
- Tiến sĩ 2021
- Giảng viên, Nghiên cứu viên
- Email: phokimhung@tdtu.edu.vn
  CN.N.T.Huong

 

    CN. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
- Cử nhân 2004
- Viên chức hành chính
- Email: nguyenthihuong@tdtu.edu.vn
             
Kha

 

 

  

TS. HUỲNH VĂN KHA
- Tiến sĩ 2021
- Giảng viên.
- Email:huynhvankha@tdtu.edu.vn 

  TS.C.D.KHANH

 

 

  

TS. CHU ĐỨC KHÁNH
- Giảng viên chính, Tiến sĩ 1997
- Giảng viên
- Email: chuduckhanh@tdtu.edu.vn

 

 

GS.TSKH.P.Q.Khanh

  GS. TSKH. PHAN QUỐC KHÁNH
- Tiến sĩ 1978, Tiến sĩ khoa học 1988
- Phó Giáo sư 1984, Giáo sư 1992
- Viện sĩ Viện HL Khoa học Thế giới (The World Academy of Sciences-TWAS), nhằm thúc đẩy khoa học ở các nước đang phát triển 2013.
- Nghiên cứu viên cao cấp
- Email: phanquockhanh@tdtu.edu.vn; pqkhanhus@gmail.com: 
  Ts.L.B.Khiet   TS. LÊ BÁ KHIẾT
- Tiến sĩ 2013
- Giảng viên, Nghiên cứu viên
- Email: lebakhiet@tdtu.edu.vn
             
Prof. Kruger

 

    GS. TS. ALEXANDER KRUGER
- Tiến sĩ 1981.
- Nghiên cứu viên cao cấp
- Email: 
krugeralexander@tdtu.edu.vn
  TS.N.L.T.N.Linh

 

    TS. NGUYỄN LÊ TOÀN NHẬT LINH
- Tiến sĩ 2018
- Giảng viên
- Email: nguyenletoannhatlinh@tdtu.edu.vn
             
ThS.N.T.H.LOAN

 

     THS. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN
- Thạc sĩ 2001
- Giảng viên
- Email: nguyenthihongloan@tdtu.edu.vn
  ThS.L.T.Nghia

 

    THS. LÊ TRUNG NGHĨA
- Thạc sĩ 2011 - NCS
- Trưởng bộ môn Toán kỹ thuật
- Email: letrungnghia@tdtu.edu.vn
             
ThS.T.B.NHAN

 

 

 THS. TRẦN BÁ NHẪN
- Thạc sĩ 1999
- Giảng viên
- Email: tranbanhan@tdtu.edu.vn

  TS. Le Truong Nhat     TS. LÊ TRƯỜNG NHẬT
- Tiến sĩ 2022
- Giảng viên
- Email: letruongnhat@tdtu.edu.vn
             
 

 

    TS. CAO THỊ HỒNG NHUNG
- Tiến sĩ
- Email: caothihongnhung@tdtu.edu.vn
  THS.T.T.T.NUONG

 

    TS. TRẦN THỊ THÙY NƯƠNG
- Tiến sĩ 2022
- Giảng viên
- Email: tranthithuynuong@tdtu.edu.vn
             
TS.D.T.PHONG

 

    TS. DƯƠNG THANH PHONG
- Tiến sĩ 2020
- Trưởng bộ môn Toán chuyên ngành
- Email: duongthanhphong@tdtu.edu.vn
  TS.T.M.PHUONG

 

   TS. TRẦN MINH PHƯƠNG
- Tiến sĩ 2012
- Giảng viên, Nghiên cứu viên
- Email: tranminhphuong@tdtu.edu.vn
             
TS.C.X.PHUONG     TS. CAO XUÂN PHƯƠNG
- Tiến sĩ 2018
- Trưởng bộ môn Thống kê
- Email: caoxuanphuong@tdtu.edu.vn
   

 

     THS. TRƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG
- Thạc sĩ - NCS
- Email: truongthithanhphuong@tdtu.edu.vn
             
ths.l..sal

 

    THS. LÝ SAL
- Thạc sĩ 2017
- Giảng viên
- Email: lysal@tdtu.edu.vn
  ts.l.sel

 

    TS. LÝ SEL
- Tiến sĩ 2021
- Email: lysel@tdtu.edu.vn
             
ths.t.n.thach

 

    TS. TRẦN NGỌC THẠCH
- Tiến sĩ 2023
- Nghiên cứu viên
- Email: tranngocthach@tdtu.edu.vn
  sonthao

 

    THS. TRẦN THỊ SƠN THẢO
- Thạc sĩ 2022
- Viên chức giảng dạy
- Email: tranthisonthao@tdtu.edu.vn
             
TS.V.N.THIEU

 

    TS. VÕ NGỌC THIỆU
- Tiến sĩ 2016
- Giảng viên
- Email: vongocthieu@tdtu.edu.vn
  ThS.D.T.A.THU

 

    THS. ĐOÀN THỊ ANH THƯ
- Thạc sĩ 2016
- Giảng viên
- Email: doanthianhthu@tdtu.edu.vn
             
TS.T.T.TIEN

 

 

  TS. THẠCH THANH TIỀN
- Tiến sĩ 2019
- Giảng viên
- Email: thachthanhtien@tdtu.edu.vn

  ThS.B.T.TRANG

 

    THS. BÙI THÙY TRANG
- Thạc sĩ 2016
- Giảng viên
- Email: buithuytrang@tdtu.edu.vn
             
ths.p.t.tri

 

    THS. PHẠM THÀNH TRÍ
- Thạc sĩ 2008
- Giảng viên
- Email: phamthanhtri@tdtu.edu.vn
       
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061