Thông tin chung
 ThS.T.B.NHAN

 

ThS. Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính, Thạc sĩ 1999
Giảng viên
tranbanhan@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình học tập và hoạt động chuyên môn

 1. Quá trình học tập
 • 1997-1999.ThS Quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan
 • 1995-1997. ThS Kinh tế, Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt nam
 • 1975-1978: Cử nhân ngành thống kê- Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 2020- nay: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Đại Học Tôn Đức Thắng.
 • 2014-2020: Trưởng bộ môn Toán kinh tế, Đại học Tôn Đức Thắng.
 • 2013-2014: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Đại Học Tôn Đức Thắng.
 • 1990-1993: Phó chủ nhiệm bộ môn Nguyên lý thống kê, Đại học kinh tế TP HCM.
 • 1978-2013: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Đại học kinh tế TP.HCM.

3. Lãnh vực nghiên cứu.

Nghiên cứu marketing

Kinh tế lượng

B. Công bố khoa học

 1. Sách.

Giáo trình thống kê trong kinh doanh và kinh tế

Đồng tác giả: Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng.

Nhà xuất bản Thống kê-2006

 1. Nghiên cứu
 • Phân tích tình hình sản xuất Công Nghiệp TP.HCM 1975-1985. Viện Kinh tế TP.HCM, 1985
 • Khảo sát sự hài lòng của khách sử dụng điện tại TP.HCM năm 2015.
 1. Tạp chí

Trách Nhiệm Xã hội của công ty, Tạp chí Phát triển kinh tế- Đại học kinh tế TP.HCM 1995.

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061