Nghiên cứu

 
Các bài báo khoa học trong năm 2024.
Các bài báo khoa học trong năm 2023.
Các bài báo khoa học trong năm 2022
Các bài báo khoa học trong năm 2021.
Các bài báo khoa học trong năm 2020.
Các bài báo khoa học trong năm 2019.
Các bài báo khoa học Khoa Toán - Thống kê đã được đăng trong năm 2018.
Các bài báo khoa học trong năm 2017.
Các bài báo khoa học trong năm 2016.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061