Hiện nay Bộ GDDT đã ban hành thông tư "Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông".
Đây là thông báo xét tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng-chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với 4 cơ sở đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp. Chi tiết vui lòng xem bài viết.
Hiện tại Khoa Toán-Thống kê đã có lịch hội đồng bảo vệ ĐCCT. Học viên vui lòng xem chi tiết bài viết.
Phòng Sau đại học có kế hoạch mở đợt đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 năm học 2020-2021 (Đợt đăng ký học phần bổ sung) từ 09h00 ngày 14/04/2021 đến 11h00 ngày 16/04/2021. Học viên có quan tâm vui lòng xem bài viết.
Phòng Sau đại học đã có Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021. CHi tiết vui lòng xem bài viết.
Hiện tại đã có lịch đánh giá luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng đợt tháng 3/2021. Học viên vui lòng xem bài viết.
Hiện tại Phòng sau đại học đã có thông tinh tuyển sinh trình độ sau đại học. Học viên có nhu cầu vui lòng xem chi tiết bài viết.
Phòng Sau đại học đã có thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021. Học viên quan tâm vui lòng xem bài viết.
Hiện tại Phòng Sau đại học đã có thông báo cho việc ghi danh chương trình 4+1. Sinh viên có nhu cầu vui lòng xem bài viết.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061