Sáng ngày 23/07/2018, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ thông tin công nhận Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn đại học do Hội đồng cấp  cao về kiểm định nghiên cứu  và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp công nhận,  có giá trị trong vòng 5 năm (07/2018-07/2023)

Sinh viên xem danh sách đồ án, liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài đồ án theo mẫu và gửi về văn phòng khoa bản đăng ký đề tài đồ án có chữ ký giảng viên hạn chót 6/6/2018.

* Lưu ý đối với sinh viên làm đồ án:

- Sinh viên xem tập tin hình thức đồ án để làm đúng mẫu (văn phòng Khoa sẽ không nhận những trường hợp làm sai hình thức).

- Thời gian nộp đồ án bản hoàn chỉnh về văn phòng khoa từ ngày 16/7 đến 20/7/2018 gồm 02 quyển báo cáo và 02 đĩa CD (Nếu giảng viên hướng dẫn yêu cầu nộp đĩa)

Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018
Văn phòng Khoa thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng.

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng

Sinh viên kiểm tra để biết danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết thông tin chi tiết.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061