Sinh viên kiểm tra để biết danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết thông tin chi tiết.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061