Giáo dục

Hiện tại Khoa Toán - Thống kê đào tạo hai ngành: 
1. Toán ứng dụng.

1.Giới thiệu ngành

Theo học ngành Toán ứng dụng tại TDTU, sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về nhiều mảng của Toán học và Tin học. Sinh viên được học các môn học kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng thực hành nghề nghiệp, phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng: kỹ năng thành lập mô hình toán học cho các bài toán thực tế; lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau; kỹ năng trình bày vấn đề; kỹ năng quản lý thuộc phạm vi chuyên môn. Bên cạnh đó, thông qua các tiết học thực hành có sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên nghiệp, sinh viên được củng cố lý thuyết đã học và rèn luyện khả năng tư duy logic trong việc học Toán.
Với mạng lưới doanh nghiệp thân hữu và các chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học tính toán, sinh viên được hướng dẫn tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao kiến thức; trải nghiệm văn hóa và kiến tập tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, trong một số môn học chuyên sâu, các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm sẽ cùng với giảng viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án nghiên cứu ngay tại doanh nghiệp, ứng dụng kiến thức và mô hình toán học để phân tích số liệu phục vụ cho việc đánh giá và dự báo, phân tích các số liệu thống kê, đánh giá cung cầu của thị trường.

2.Chương trình đào tạo
CTĐT 2015     CTĐT 2018
Nội dung Số tín chỉ
Tổng cộng Bắt buộc Tự chọn
Kiến thức giáo dục đại cương 33 33 0
Lý luận chính trị 11 11 0
Khoa học xã hội 2 2 0
Khoa học tự nhiên 0 0 0
Ngoại ngữ 15 15 0
Kỹ năng hỗ trợ 5 5 0
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 106 86 20
Kiến thức cơ sở ngành 31 31 0
Kiến thức chuyên ngành 67 55 12
Khóa luận tốt nghiệp (tương đương) 8 0 8
3.Chuẩn đầu ra

CĐR 2015     CĐR 2018

 

STT Mô tả chuẩn đầu ra Kết nối mục tiêu đào tạo
1 Vận dụng (Apply) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực ứng dụng toán. 1
2 Áp dụng (Apply) một cách hệ thống về kiến thức toán học cơ bản phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng toán. 2
3 Sử dụng (Use) tốt ngoại ngữ đạt tối thiểu trình độ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương). 1
4 Thể hiện (Demonstrate) hiểu biết sâu sắc về kiến thức chuyên ngành và vận dụng (Apply) được các ứng dụng của kiến thức này. 3
5 Áp dụng (Apply) các phương pháp, mô hình toán học vào việc giải quyết các bài toán phát sinh trong thực tế. 3
6 Giải quyết (Solve) được các vấn đề toán học cơ bản. 2
7 Phân tích (Analyze) các vấn đề trong thực tiễn và đưa ra (Design) bài toán cụ thể cần giải quyết. 2
8 Đánh giá (Evaluate) các khái niệm, phương pháp và các kết quả đạt được trong các bài toán ứng dụng. 3
9 Thể hiện (Demonstrate) khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực toán lý thuyết hoặc các lĩnh vực toán ứng dụng. 4
10 Thể hiện (Demonstrate) kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề. 4
11 Thể hiện (Demonstrate) tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, ý thức học tập suốt đời. 5
12 Thể hiện (Demonstrate) niềm đam mê tự học, tự nghiên cứu để ngân cao kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, khả năng lãnh đạo và tinh thần khởi nghiệp 5

Tốt nghiệp ngành Toán Ứng dụng, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

Kỹ năng tin học : Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng được các phần mềm toán như Matlab, Maple, R, … trong việc học toán. Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:  Có kỹ năng thành lập mô hình toán học cho các bài toán thực tế, kỹ năng tính toán, kỹ năng lập trình sử dụng máy tính để giải các bài toán số, giải thích được các kết quả tính toán.

Kỹ năng mềm: Thành thạo các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

4.Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Toán ứng dụng có năng lực giảng dạy Toán ở các trình độ và làm việc trong các ngành như tài chính định lượng, phân tích bảo hiểm, phân tích số liệu cho các khối ngành kinh tế và có cơ hội làm việc trong các khối ngành kinh tế đòi hỏi tư duy về toán.

2. Thống kê.

1.Giới thiệu ngành

      Thống kê là ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề về dữ liệu, như thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích, diễn giải, cũng như đưa ra các dự báo từ dữ liệu. Thống kê được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực khoa học khác nhau, như kinh tế, sinh học, y học, môi trường, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, … Thống kê là một trong những ngành học then chốt để tiếp cận với các lĩnh vực có rất nhiều sức hút hiện nay, như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, … 
      Chương trình đào tạo bậc cử nhân Thống kê tại Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thiết kế phỏng theo chương trình thống kê của những trường đại học nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế.
      Cử nhân tốt nghiệp ngành Thống kê có nền tảng chuyên môn tốt, có tư duy logic và tư duy phản biện, có năng lực tổ chức và thực hiện các vấn đề liên quan đến dữ liệu, như thu thập/khảo sát dữ liệu, tổng hợp thông tin từ dữ liệu, phân tích dữ liệu để rút ra các kết luận, dự báo từ dữ liệu, … đồng thời có khả năng sử dụng tốt các phần mềm thống kê chuyên dụng.
      Sinh viên theo học ngành Thống kê bên cạnh việc được đào tạo về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn được rèn luyện, bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng mềm, như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, …; được rèn luyện tinh thần vì tập thể, vì cộng đồng thông qua rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Khoa Toán – Thống kê.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo các khóa tuyển sinh năm 2015, 2016     

Chương trình đào tạo các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau.

Nội dung Số tín chỉ
Tổng cộng Bắt buộc Tự chọn
Kiến thức giáo dục đại cương 33 33 0
Lý luận chính trị 11 11 0
Khoa học xã hội 2 2 0
Khoa học tự nhiên 0 0 0
Ngoại ngữ 15 15 0
Kỹ năng hỗ trợ 5 5 0
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 97 78 19
Kiến thức cơ sở ngành 31 31 0
Kiến thức chuyên ngành 58 47 11
Khóa luận tốt nghiệp (tương đương) 8 0 8
3.Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra các khóa tuyển sinh năm 2015, 2016: CĐR 2015     

Chuẩn đầu ra các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau: CĐR 2017.

STT Mô tả chuẩn đầu ra Kết nối mục tiêu đào tạo
1 Áp dụng (Apply) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, toán học, khoa học tự nhiên và xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng thống kê. 1
2 Sử dụng (Use) tốt tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.0 hoặc tương đương. 1
3 Áp dụng (Apply) kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là các kiến thức về điều tra chọn mẫu, tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu thống kê. 2
4 Áp dụng (Apply) các phương pháp thống kê thích hợp khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế cần dùng đến thống kê. 2
5 Giải quyết (Solve) được các vấn đề cốt yếu của thống kê như điều tra chọn mẫu, tổng hợp và xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và dự báo. 2
6 Phân tích (Analyze) vấn đề phát sinh trong thực tế cần đến thống kê và đưa ra bài toán thống kê thích hợp để giải quyết. 2
7 Đánh giá (Evaluate) mức độ phù hợp và sự tin cậy của phương pháp thống kê được dùng để giải quyết một vấn đề thực tế phát sinh. 2
8 Phát triển (Develop) khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực thống kê hoặc trong các lĩnh vực ứng dụng thống kê. 3
9 Thể hiện (Demonstrate) kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 3
10 Thể hiện (Display) tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, ý thức học tập suốt đời. 4
11 Thể hiện (Display) niềm đam mê tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc thực tế hoặc niềm đam mê trở thành nhà lãnh đạo hay khởi nghiệp. 4

 

4.Triển vọng nghề nghiệp

      Là một ngành học đóng vai trò rất quan trọng trong Cách mạng Công nghiệp 4.0, Thống kê được đánh giá là ngành học có tiềm năng việc làm lớn. Qua khảo sát, tỷ lệ cử nhân Thống kê tìm được việc làm trong vòng 12 tháng kể từ lúc tốt nghiệp là 100%.

      Cử nhân Thống kê có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc, như: làm công tác tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu tại các bộ, sở, ngành; làm chuyên viên thống kê tại các cơ quan thống kê nhà nước. Bên cạnh đó, cử nhân Thống kê có thể làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường (như công tác điều tra, thu thập dữ liệu; phân tích, nghiên cứu thị trường, …); làm việc tại các công ty trong lĩnh vực định phí bảo hiểm, chứng khoán, tài chính,  … Ngoài ra, cử nhân Thống kê có thể tham gia giảng dạy thống kê tại các trường đại học và cao đẳng, làm việc trong các viện nghiên cứu về thống kê, tính toán, mô phỏng.

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061