Các nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Toán
Nhằm mục đích nắm bắt được những kiến thức khoa học mới nhất để ngày càng nâng cao chầt lượng đào tạo và góp phần đưa Đại học Tôn Đức Thắng trở thành một Đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực
Nhà xuất bản Nature vừa công bố Bảng xếp hạng năm 2017: Đại học Tôn Đức Thắng đứng đầu các đại học Việt Nam về nghiên cứu khoa học.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061