Ngày 22/4/2024, Khoa Toán - Thống kê đã có buổi Sinh hoạt học thuật và Journal club do hai thầy cô Trần Mỹ Ki An và Huỳnh Văn Kha trình bày.
Ngày 21/4/24, nhóm Tối ưu (ORG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã có buổi semina do TS. Nguyễn Hiếu Thảo trình bày.
Ngày 31/03/2024, Nhóm tối ưu (ORG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã có buổi semina do Thạc sĩ Trần Tuấn Minh trình bày.
Ngày 25/02/2024, Nhóm Tối ưu (ORG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi seminar do TS. Nguyễn Hữu Danh, Đại học Tây Đô, Cần Thơ trình bày
Ngày 24/12/2023 nhóm tối ưu (ORG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi semina với báo cáo của TS. Lê Bá Khiết
Ngày 14/12/2023 nhóm nghiên cứu ARRG đã có buổi semina với sự tham dự của một số giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên thuộc Khoa Toán - Thống kê. Tại semina, các sinh viên đã có phần trình bày các nghiên cứu của mình.
Ngày 26/11/2023 nhóm ORG thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi semina. Đến dự có các thành viên của nhóm ORG cùng một số giảng viên đến từ các trường đại học khác
Ngày 29/11/2023, nhóm nghiên cứu Giải tích và ứng dụng (AARG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi semina với sự tham dự của các thành viên của nhóm cùng với một số giảng viên khách mời và sinh viên.
Ngày 23/11/2023 Khoa Toán - Thống kê tổ chức seminar: “Toán học và ứng dụng” dành cho sinh viên, giảng viên khoa với 3 khách mời của Ts. Lê Bá Khiết, thành viên nhóm Tối ưu (ORG), cố vấn CLB học thuật sinh viên Toán - Thống kê (MSAC)
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061