Giáo dục

 

Hiện tại Khoa Toán - Thống kê đào tạo hai ngành: 

1. Toán ứng dụng.

1.Giới thiệu ngành

Ngành Toán Ứng dụng không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức toán học hiện đại, mà còn trang bị cho sinh viên một số kỹ năng tính toán cơ bản. Sinh viên tốt nghiệ ngành Toán có thể làm những công việc cần tới phân tích, tính hoặc có thể dạy những môn Toán – Tin ở các trường phổ thông cũng như cao đẳng.

2.Chương trình đào tạo 
CTĐT 2015     CTĐT 2018

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    42 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3

Lưu ý:

 SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3

SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

31

Đại số tuyến tính 1, Đại số tuyến tính 2, Toán rời rạc, Giải tích 1, Giải tích 2, Nhập môn lập trình, Nhập môn tin học, Giải tích 3, Nhập môn thống kê

2.2

Kiến thức ngành

 

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

51

- Lý thuyết đồ thị, Phương trình vi phân thường, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu, Xác suất và thống kê suy diễn, Các cấu trúc đại số cơ bản, Lập trình tính toán, Giải tích phức

- Lý thuyết độ đo và tích phân, Giải tích số 1, Lý thuyết xác suất, Giải tích số 2, Giải tích hàm, Giải tích cơ sở

 

Các môn học tự chọn

18

- Quy hoạch tuyến tính, Các phép biến đổi tích phân, Tối ưu, Phương pháp điều tra mẫu, Khai thác dữ liệu, Giải tích thực, Lý thuyết thông tin, Automat & n/n hình thức, Phương trình toán lý, Lập trình web, Hạ tầng công nghệ thông tin, Kỹ thuật lập trình, Giải tích số nâng cao, Thống kê nhiều chiều, Phân tích dữ liệu, An toàn & bảo mật thông tin, Kinh tế lượng, Thống kê tính toán

- Toán tài chính căn bản, Toán tài chính nâng cao, Soạn thảo tài liệu khoa học với Latex, Lý thuyết tập hợp, Số học, Lý thuyết vành đa thức

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

- SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4

Khóa luận TN

10

Khóa luận TN

3.Chuẩn đầu ra

CĐR 2015     CĐR 2018

Tốt nghiệp ngành Toán Ứng dụng, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

Kỹ năng tin học : Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng được các phần mềm toán như Matlab, Maple, R, … trong việc học toán. Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)

 

Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:  Có kỹ năng thành lập mô hình toán học cho các bài toán thực tế, kỹ năng tính toán, kỹ năng lập trình sử dụng máy tính để giải các bài toán số, giải thích được các kết quả tính toán.

  • Kỹ năng mềm: Thành thạo các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

 

4.Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Toán ứng dụng có năng lực giảng dạy Toán ở các trình độ và làm việc trong các ngành như tài chính định lượng, phân tích bảo hiểm, phân tích số liệu cho các khối ngành kinh tế và có cơ hội làm việc trong các hoặc các khối ngành kinh tế đòi hỏi tư duy về toán.

2. Thống kê.

1.Giới thiệu ngành

Ngành Thống kê (Statistics) đào tạo sinh viên trở thành Cử nhân trong lĩnh vực Thống kê. Cử nhân Thống kê có năng lực tổ chức và thực hiện các vấn đề liên quan đến dữ liệu, như thu thập/khảo sát dữ liệu, tổng hợp thông tin từ dữ liệu, phân tích dữ liệu để rút ra các kết luận, dự báo từ dữ liệu, …

Tốt nghiệp ngành Thống kê, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

- Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: Có kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin từ dữ liệu và thành lập mô hình thống kê để dự báo kết quả; Có kỹ năng tính toán, kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng.

- Kỹ năng tin học: Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng tốt một số phần mềm thống kê chuyên dụng.

- Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương).

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo các khóa tuyển sinh năm 2015, 2016     

Chương trình đào tạo các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau.

3.Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra các khóa tuyển sinh năm 2015, 2016: CĐR 2015     

Chuẩn đầu ra các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau: CĐR 2017

4.Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thống kê sẽ có cơ hội làm việc trong:

  - Các cơ quan thống kê nhà nước (63 Cục thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 644 Chi cục thống kê cấp Quận, Huyện và Thị xã).

- Các bộ, sở, ngành (làm công tác tổng hợp báo cáo dữ liệu, phân tích thống kê, …).

- Các công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường (làm công tác điều tra, thu thập dữ liệu; phân tích, nghiên cứu thị trường, …).

- Các công ty về bảo hiểm, chứng khoán.

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ.

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061