Khoa Toán - Thống kê là một trong 17 Khoa thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập vào tháng 3 năm 2012 trên cơ sở tách ra từ Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng. Hiện tại Khoa đang có gần 400 sinh viên thuộc hai ngành đang theo học với hơn 35 giảng viên cơ hữu và 2 nhóm nghiên cứu là Applied Analysis Research Group (AARG) và Fractional Calculus, Optimization and Algebra Research Group (FCOARG). Khoa giảng dạy theo chương trình Top 100, với chuẩn đầu ra theo chuẩn quốc tế và 100% cử nhân có việc làm ngay trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

       AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN.

       Năm 2020 Khoa đã đăng ký kiểm định ngành Toán ứng dụng với tổ chức AUN-QA, hiện tại đã hoàn thành việc kiểm định và nhận được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA. Đồng thời ngành Thống kê cũng đang tiến hành các thủ tục cần thiết chuẩn bị cho việc kiểm định vào năm 2024. Khoa cũng đang hoàn tất việc viết báo cáo tự đánh giá (Self Assessment Report - SAR) cho ngành Thống kê theo chuẩn AUN-QA.

      Kế hoạch kiểm định cho các ngành của Khoa Toán-Thống kê:

Chương trình đào tạo

Mã ngành

Bậc đào tạo

Tổ chức kiểm định

Năm đánh giá ngoài

Ghi chú

Toán ứng dụng

7460112

Đại học

AUN-QA

2021

Hoàn tất kiểm định và đạt chuẩn

 

Thống kê

7460201

Đại học

AUN-QA

2024

Đang viết báo cáo SAR

Chuẩn bị kiểm định chính thức vào 2024

 

       Ngành Toán ứng dụng là ngành đầu tiên của Khoa Toán - Thống kê được tổ chức AUN-QA tiến hành kiểm định. Để chuẩn bị cho công tác kiểm định lần này, các nhân sự phụ trách đã làm việc rất tích cực và nỗ lực hết mình nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất để việc kiểm định được diễn ra thuận lợi và thành công.

       Với việc kiểm định thành công và được tổ chức AUN-QA công nhận đạt chuẩn, sinh viên ngành Toán ứng dụng sẽ có rất nhiều thuận lợi và lợi thế trong việc tìm kiếm việc làm tại môi trường trong nước cũng như quốc tế.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061