Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018
Văn phòng Khoa thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng.

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng

Sinh viên kiểm tra để biết danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết thông tin chi tiết.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061