Phòng Sau đại học thông báo  gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) .
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 2019-2020 cho sinh viên đại học TÔn Đức Thắng.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký chương trình 4+1 đợt 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin) được gia hạn đến ngày 11/05/2019.

Công ty 2CLICK SOLUTIONS (https://2clicksolution.com/) đang tìm kiếm THỰC TẬP SINH MACHINE LEARNING - những người yêu thích sáng tạo, phát triển và thực hiện các ứng dụng Machine Learning (ML) cho các dự án thực tế. 
Thời gian nhậ hồ sơ đăng ký chương trình 4+1 được gia hạn đến ngày 27/04/2019.
Vào lúc 20:00 17/04/2019 tại Fanpage của TDTU sẽ phát sóng số tư vấn tuyển sinh trực tuyến số đặc biệt xoay quanh nhiều chủ đề.

Tất cả sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận đợt tốt nghiệp tháng 9/2019 xem danh sách đề tài khóa luận, liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài khóa luận và gửi bản đăng ký theo mẫu có chữ ký về văn phòng khoa hạn chót thứ sáu ngày 19/4/2019.

* Lưu ý:

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061