Cuộc thi Thử tài Toán học do Khoa Toán-Thống kê tổ chức sẽ diến ra từ ngày 1/11/2019. Sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết.
Hiện tại Trường đã có kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020. Sinh viên tham gia vui lòng xem thông tin chi tiết.
Hiện tại phòng Sau đại học mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 chương trình 4+1 cho học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Hiện tại phòng Sau đại học có mở các học phần phần bồi dưỡng sau đại học của chương trình 4+1.
Phòng Sau đại học thông báo  gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) .
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 2019-2020 cho sinh viên đại học TÔn Đức Thắng.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký chương trình 4+1 đợt 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin) được gia hạn đến ngày 11/05/2019.

Công ty 2CLICK SOLUTIONS (https://2clicksolution.com/) đang tìm kiếm THỰC TẬP SINH MACHINE LEARNING - những người yêu thích sáng tạo, phát triển và thực hiện các ứng dụng Machine Learning (ML) cho các dự án thực tế. 
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061