Đã có kết quả vòng 2 hội thi Thử tài Toán học năm học 2019-2020. Chi tiết sinh viên vui lòng xem trong file đính kèm.
Lịch thi vòng 2 Hội thi Thử tài Toán học do Khoa Toán-Thống kê tổ chức sẽ được dời đến 02/12/2019.
Đã có kết quả của hội thi Thử tài Toán học và danh sách sinh viên được tham dự vòng 2.
Hiện tại đã có lịch đánh giá luận văn thạc sĩ và lịch hội đồng xét duyệt ĐCCT LVThS. Các học viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
Hiện tại cuộc thi Thử tài Toán học do Khoa Toán-Thống kê tổ chức đã chính thức bắt đầu. Để tham gia, sinh viên vui lòng xem hướng dẫn.
Cuộc thi Thử tài Toán học do Khoa Toán-Thống kê tổ chức sẽ diến ra từ ngày 1/11/2019. Sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết.
Hiện tại Trường đã có kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020. Sinh viên tham gia vui lòng xem thông tin chi tiết.
Hiện tại phòng Sau đại học mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 chương trình 4+1 cho học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Hiện tại phòng Sau đại học có mở các học phần phần bồi dưỡng sau đại học của chương trình 4+1.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061