Thông tin chung

Ly_Shal

ThS. Lý Sal

Thạc sĩ 2017

Giảng viên

lysal@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2015-2017: Thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học tại Trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam
  • 2010-2014: Đại học ngành Sư phạm Toán-Tin tại Trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2022 - nay: Giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 2017 - 2022: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Lĩnh vực nghiên cứu

+  Lý thuyết Copula và Ứng dụng

 

B. Công bố Khoa học

 

[1] Sel Ly, Kim-Hung Pho, Sal Ly and Wing-Keung Wong (2019), Determining distribution for the product of random variables by using copulas, Risks, 7(1), 23-43. https://doi.org/10.3390/risks7010023

 

[2] Sel Ly, Kim-Hung Pho, Sal Ly and Wing-Keung Wong (2019), Determining Distribution for the Quotients of Dependent and Independent Random Variables by Using Copulas, J. Risk Financial Manag 12(1), 42-69. https://doi.org/10.3390/jrfm12010042

[3] Kim-Hung Pho, Sel Ly, Sal Ly and T. Martin Lukusa (2019), Comparison among Akaike Information Criterion, Bayesian Information Criterion and Vuong's test in Model Selection: A Case Study of Violated Speed Regulation in Taiwan, Journal of Advanced Engineering and Computation, 3(1), 293-303. http://dx.doi.org/10.25073/jaec.201931.220

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061