Thông tin chung
C.Chau_.jpg TS. Trương Bửu Châu
Tiến sĩ
Phó Trưởng Khoa
truongbuuchau@tdtu.edu.vn

 

Quá trình học tập và hoạt động khoa học

1. Quá trình học tập

  • 2000-2004: Học cử nhân tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2004-2009: Học thạc sỹ tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2012-2016: Học tiến sỹ tại trường Đại học Feng Chia, Đài Loan.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2004: Trợ giảng tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên.
  • 2006 – 2012: Giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng.
  • 2013-2016: Trợ lý nghiên cứu tại Đại học Feng Chia, Đài Loan.
  • 2016-nay: Giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Toán Giải Tích.
  • Phân tích chuỗi thời gian.
  • Thống kê Bayes.

Nghiên cứu khoa học

1. Bài báo khoa học

A. Tạp chí

[1]. Cathy W.S. Chen, Buu-Chau Truong, On double hysteretic heteroskedastic model, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 86, No. 13 (2015), pp. 2684-2705. (ISI)

[2]. Buu-Chau Truong, Cathy W.S. Chen, Mike. K. P. So, Model selection of a switching mechanism for financial time series, Journal of Apply Stochastic Model in Business and Industry, Vol. 32, No. 6 (2016), pp. 836-851. (ISI)

B. Hội nghị

[1] Chen, C. W. S. and Truong, B. C, “Bayesian Inference of Buffered Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models”, The 8th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES2015), Thailand, Jan 6-Jan 11, 2015.

[2] Chen, C. W. S. and Truong, B. C, “Bayesian Inference of Buffered Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models”, The Japanese Joint Statistical Meeting, Okayama, Japan, Sep 6-9, 2015.

2. Công trình nghiên cứu đã thực hiện

3. Là thành viên của các tổ chức khoa học

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061