Thông tin chung

TS.T.T.Tien

 

TS. Thạch Thanh Tiền

Tiến sĩ 2019

Giảng viên

thachthanhtien@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2016 – 2019: Tiến sĩ thống kê, Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng Hòa Séc
  • 2011 – 2013: Thạc sĩ lý thuyết xác suất và thống kê toán học, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
  • 2006 – 2010: Sư phạm Toán học, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chi Minh, Vit Nam

 

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2014– nay: Giảng viên, Đại học Tôn Đức Thắng

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Thống kê

 

B. Công bố Khoa học

 

1. Bài báo

3. Thach Thanh Tien and Radim Bris. An additive Chen-Weibull distribution and its applications in reliability

modeling. Quality and Reliability Engineering International 2021; 37: 352–373

2. Thach Thanh Tien, Radim Bris, Petr Volf and Frank Coolen. Non-linear failure rate: A Bayes study using

Hamiltonian Monte Carlo simulation. International Journal of Approximate Reasoning 2020; 123:55-76

1. Thach Thanh Tien and Radim Bris. Improved New modified Weibull model: A Bayes study using Hamiltonian

Monte Carlo. Journal of Risk and Reliability 2020; 234(3): 496–511

 

2. Hội Nghị

5. Thach Thanh Tien, Radim Bris. Reparameterized Weibull distribution: A Bayes study using Hamiltonian

Monte Carlo. ESREL 2019: 29th European Safety and Reliability Conference, Hannover, Germany.

4. Thach Thanh Tien, Radim Bris. Hamiltonian Monte Carlo method for parameter estimation of the additive Weibull distribution, Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies 2019, June 25-27, pg. 503-509, Zilina, Slovakia, DOI: 10.1109/DT.2019.8813441, Electronic ISBN: 978-1-7281-1401-9, Electronic ISSN: 2575-677X, ©2019 IEEE.

3. Thach Thanh Tien, Radim Bris. Non-linear failure rate: A comparison of the Bayesian and frequentist

approaches to estimation, Proceedings of International Conference on Mathematics ICM 2018, ITM

Web of Conferences 20, paper 03001 (2018), Open Access, ISBN: 978-7598-9058-3, 16 pg. Edited

by: Radim Bris, Gyu Whan Chang, Chu Duc Khanh, Mohsen Razzaghi, Krzysztof Stempak, Phan Thanh Toan.

2. Thach Thanh Tien, Radim Bris, Frank Coolen. Mixture failure rate: A study based on cross-entropy and

mcmc method. In: 2017 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), Zilina, 2017, pp. 373-382. Doi: 10.1109/ DT.2017.8024325, Electronic ISBN: 978-1-5090-5689-7, ©2017 IEEE.

1. Radim Bris and Thach Thanh Tien. Bayesian approach to estimate the mixture of failure rate model.

Applied Mathematics in Engineering and Reliability - Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability, ICAMER 2016, pp. 9-18. ISBN: 978-113802928-6.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061