Thông tin chung

 

ThS. Bùi Thùy Trang

Thạc sĩ 2016

Giảng viên

buithuytrang@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2014 – 2016: Thạc sĩ Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.
  • 2010 – 2014: Cử nhân Toán  Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2021 –  nay: Giảng viên Khoa Toán – Thống Kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
  • 2018 – 2021: Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Thống kê phi tham số.
     
  • Các bài toán giải chập thống kê.

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu

  • Bài toán giải chập cho hàm phân phối tích lũy, Đề tài cấp cơ sở năm 2023, mã số FOSTECT.2023.38, 10/2023 – 09/2024 (Thành viên).

5. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

 

6. Hội thảo

Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 10, Đà Nẵng ngày 08  12 tháng 08 năm 2023. (Tiểu ban Xác suất và Thống kê).

 

7. Hướng dẫn luận án

 

B. Công bố Khoa học

1. Bài báo

2. Bui Thuy Trang, Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Nonparametric deconvolution of cumulative distribution function from repeated observations with unknown noise distribution, Communications in Statistics – Theory and Methods, 2023, pp. 1 – 32. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2023.2298896) (SCIE).

1. Bui Thuy Trang and Cao Xuan Phuong, Strong consistency of a deconvolution estimator of cumulative distribution function, Statistics, Optimization and Information Computing, Vol. 11 (2023), 922 – 935. (DOI: https://doi.org/10.19139/soic-2310-5070-1732) (Scopus).

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061