Thông tin chung

ThS.B.T.TRANG

 

ThS. Bùi Thùy Trang

Thạc sĩ 2016

Giảng viên

buithuytrang@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2014 – 2016: Thạc sĩ ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM, Việt Nam.
  • 2010 – 2014: Cử nhân Toán - Tin học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM, Vit Nam.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2021nay: Giảng viên Khoa Toán - Thống Kê, Đại học Tôn Đức Thắng
  • 2019 – 2021: Giảng viên thỉnh giảng, Đại học Tôn Đức Thắng 

3. Lĩnh vực nghiên cứu

4. Thành viên ban biên tập tạp chí (asociate editor)

5. Thành viên tổ chức khoa học

6. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

7. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

8. Hướng dẫn luận án

9. Giáo sư mời đi hợp tác khoa học

 

B. Công bố Khoa học

 

1.Sách

 

2. Bài báo

 

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061