Thông tin chung

kha

TS. Huỳnh Văn Kha

Tiến sĩ 2021

Giảng viên

huynhvankha@tdtu.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học
 2. Quá trình đào tạo
 • 2018 – 2021: Tiến sĩ Toán kỹ thuật, Viện Toán, Đại học Klagenfurt, Cộng hòa Áo
 • 2008 – 2013: Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM.
 • 2004 – 2008: Cử nhân Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM.
 1. Quá trình hoạt động chuyên môn
 • 2023 – nay: Giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 • 2022 – 2023: Trưởng nhóm Toán của công ty khởi nghiệp IOTIS, Hannover, Đức
 • 2018 – 2021: Nhân viên dự án khoa học của quỹ khoa học Áo FWF
 • 2009 – 2018: Giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 1. Lĩnh vực nghiên cứu
 • Regularization methods for inverse problems 
 • Numerical methods for optimization problems
 • Partical differential equations
 1. Hội nghị
 • Sep 2020: Chemnitz Symposium on Inverse Problems, Chemnitz, Germany(online). 
 • Jan 2020: IFIP Workshop on Inverse Problems, Imaging, and Optimization, Essen, Germany
 • July 2019: The Applied Inverse Problems Conference, Grenoble, France

 

 1. Công bố Khoa học
 2. 1. Bài báo
 3. Barbara Kaltenbacher, Kha Van Huynh,Iterative regularization for constrained minimization formulations of nonlinear inverse problems.Computational Optimization and Applications, 2022, 81: 569–611. https://doi.org/10.1007/s10589-021-00343-x 

 

 1. Kha Van Huynh, Barbara Kaltenbacher. Some application examples of minimization based formulations of inverse problems and their regularization.Inverse Problems and Imaging, 2021, 15(3): 415-443.https://doi.org/10.3934/ipi.2020074

 

 1. Nguyen Anh Dao, Jesus Ildefonso Díaz, Huynh Van Kha, Complete quenching phenomenon and instantaneous shrinking of support of solutions of degenerate parabolic equations with nonlinear singular absorption, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics, 2019, 149(5): 1323-1346. https://doi.org/10.1017/prm.2018.68
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061