Thông tin chung
TS.C.D.KHANH

 

TS. Chu Đức Khánh
Giảng viên chính, Tiến sĩ 1997
Trưởng khoa
chuduckhanh@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 1997: Tiến sĩ Toán giải tích, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • 1976: Cao học (MA) Toán giải tích, Khoa học đại học đường Sài Gòn
  • 1974: Cử nhân Giáo khoa toán, Khoa học đại học đường Sài Gòn

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2008 - nay: Giảng viên, Trưởng khoa Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • 1976 - 2008: Giảng viên, Trưởng bộ môn Toán – Tin Trường Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Cơ sở toán cho tin học
  • Bài toán ngược trong vật lý toán 

4. Thành viên tổ chức khoa học

Thành viên: Hội toán học Việt Nam (VMS), Hội toán học TP Hồ Chí Minh, Hội toán ứng dụng Việt Nam (VSAM), Hiệp hội An toàn và Tin cậy châu Âu (ESRA)

5. Hướng dẫn đề tài

Đã hướng dẫn 8 ThS.

B. Công bố Khoa học

1. Sách

2. Chu Đức Khánh, Lý thuyết đồ thị, NXB ĐHQG TP HCM, 2002

1. Chu Đức Khánh, Lý thuyết hàm số, Bài giảng cho Trường Dự bị đại học TP HCM, 1991

2. Bài báo

9. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, Uniqueness for a class of p-Laplacian problems when the reaction term tends to zero at infinity, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 494, Issue 2, (2021)

8. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, A Uniqueness result for infinite semipositone p-Laplacian problems in a ball, Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 106, (2021)  

7. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, Uniqueness for a class of singular quasilinear Dirichlet problem, Applied Mathematics Letters, Vol. 106 (2020)

6. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, Uniqueness of positive radial solutions for a class of infinite semipositone p-Laplacian problems in a ball, Proc. Amer. Math. Soc. 148 (2020)

5. K. D. Chu, D. D. Hai, Positive solutions for the one-dimensional singular superlinear p-Laplacian problem, Communications on Pure and Applied Analysis, Volume 19, Issue 1, (2020)   

4. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, Uniqueness of positive radial solutions for infinite semipositone p-Laplacian problems in exterior domains, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 472, Issue 1, (2019)

3. K. D. Chu, D. D. Hai, R. Shivaji, Positive solution for a class of non-cooperative pq-Laplacian systems with singularities, Applied Mathematics Letters, Vol. 85, (2018)

2. K. D. Chu and D. D. Hai, Positive solutions for the one-dimensional Sturm-Liouville superlinear p-Laplacian problem, Electron. J. Differential Equations, 92 (2018)

1. D. D. Ang, C. D. Khanh. M. Yamamoto, A Cauchy-Like Problem In Plane Elasticity: A Moment Theoretic Approach, Vietnam Journal of Mathematics, Volume 32, Special Issue, (2004)

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061