Thông tin chung
THS.P.T.CONG

 

ThS. Phạm Thành Công
 Thạc sĩ 2021

Trợ lý Công tác sinh viên và Giáo vụ

phamthanhcong@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2018 – 2021: Thạc sĩ Toán ứng dụng, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • 2008 – 2012: Cử nhân Toán tin ứng dụng, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2013– nay: Dạy thực hành trên máy tính

3. Lĩnh vực nghiên cứu

      Phương trình đạo hàm riêng.

      Giải tích số.

4. Thành viên ban biên tập tạp chí (asociate editor)

5. Thành viên tổ chức khoa học

6. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

7. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

8. Hướng dẫn luận án

9. Giáo sư mời đi hợp tác khoa học

B. Công bố Khoa học

1.Sách

2. Bài báo

1. P. T. CongD. D. Hai and R. Shivaji, A uniqueness result for a class of singular p-Laplacian Dirichlet problem with non-monotone forcing term, Proc. Amer. Math. Soc. 150 (2022), 633-637, Primary 35J92; Secondary 35J75, https://doi.org/10.1090/proc/15801, December 7, 2021

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061