Thông tin chung
Minh-Phuong

 

TS. Trần Minh Phương

Tiến sĩ 2012

Giảng viên, Nghiên cứu viên, Trưởng nhóm Nghiên cứu AARG (từ 2022)

My email: tranminhphuong@tdtu.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/tranmp86/

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

 1. Quá trình đào tạo
 • 2004 - 2008: Cử nhân Toán học, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2008 - 2009: Thạc sĩ Toán Ứng dụng, Đại học Orléans, Orléans, Pháp.
 • 2009 - 2012: Tiến sĩ Toán Ứng dụng, MAPMO, Đại học Orléans, Orléans, Pháp. 
 1. Quá trình hoạt động chuyên môn
 • 2012 - 2014: Nghiên cứu sau tiến sĩ, DMA - École Normale Supérieur, Paris, Pháp.
 • 2014-nay: Giảng viên, Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM, Việt Nam.
 1. Lĩnh vực nghiên cứu
 • Mathematical Analysis for PDEs
 • Functional Analysis
 • Calculus of Variations
 • Medical Image Processing (Image segmentation, denoising, contour detection, texture identification).
 • Inverse Problem (Bio-imaging, Electrolocation, Echolocation, Scattering).
 • Numerical Analysis.
 • Optimization
 • CFDs
 1. Các đề tài nghiên cứu đã tham gia
 • 2023: chủ nhiệm của đề tài 101.02-2021.17, Quỹ phát triển KHCN Quốc gia NAFOSTED, Việt Nam.
 • 2023: thành viên nghiên cứu của đề tài B2023-SPS-02, Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2023: chủ nhiệm của đề tài B2023-CTT-01, Đề tài cấp Bộ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Việt Nam.
 • 2022: chủ nhiệm của đề tài FOSTECT.2022.02, Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
 • 2022: thành viên nghiên cứu của đề tài CS.2022.19.19TĐ, Đề tài trọng điểm cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2022: thành viên nghiên cứu của đề tài B2022-SPS-02, Đánh giá gradient cho một số bài toán tựa p-Laplace, Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2021: thành viên nghiên cứu của đề tài CS.2021.19.02TĐ, Nghiên cứu sự tồn tại và tính chính quy nghiệm cho bài toán đa pha, Đề tài trọng điểm cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2021: thành viên nghiên cứu của đề tài B2021-SPS-01-T, Ứng dụng của bất đẳng thức dạng level-set trong các bài toán chính quy nghiệm đối với phương trình elliptic tựa tuyến tính, Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2019: thành viên nghiên cứu của đề tài CS2019.19.40TĐ, Một số đánh giá gradient cho phương trình dạng divergence, Đề tài trọng điểm cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2018: thành viên nghiên cứu của đề tài CS.2018.19.02TĐ, Tính chính quy nghiệm của một số lớp phương trình đạo hàm riêng, Đề tài trọng điểm cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2017 thành viên nghiên cứu của đề tài B2017-SPS-12, Dáng điệu tiệm cận nghiệm cho hệ tựa gradient, Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2016: thành viên nghiên cứu của đề tài CS2016.19.17, Một phương pháp phân tích kỳ dị - chính quy cho phương trình Stokes, Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2015: thành viên nghiên cứu của đề tài CS2015.19.61, Sự hội tụ đến điểm cân bằng của nghiệm một số lớp các phương trình vi phân thừa nhận một hàm dạng Lyapunov, Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.

 

 1. Giải thưởng
 • 2023: Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc (Giải nhất), Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, VIASM, link
 • 2021-2022: Thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, Đại học Tôn Đức Thắng.
 • 2020: Thưởng công trình toán học, VIASM, Vietnam, link.
 • 2019: Thưởng công trình toán học, VIASM, Vietnam, link.
 • 2017: Thưởng công trình toán học, VIASM, Vietnam, link.
 • 2011: Giải trình bày Poster xuất sắc, Congress of SMAI 2011, France.
 • 2009: PhD Fellowship, MAPMO, University of Orléans, Orléans, France.
 • 2009: Scholarship for Master internship, CEA Saclay, Paris, France.
 • 2008: Giải thực tập sinh xuất sắc, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • 2007: Giải thực tập sinh xuất sắc, Trường Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 1. Hội nghị
 • April 2010: Second conference Mathematics and Image processing, Orleans, France.
 • April 2011: Ecole de Printemp, Martel, France.
 • May 2011: Congress of SMAI, Plage Guidel, France.
 • September 2011: 15th Austrian-France-German Conference on Optimization, Toulouse, France.
 • June 2012: The Third Conference Mathematics and Image Processing, Orleans, France.
 • June 2012: International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR 2012), Aveiro, Portugal.
 • February 2013: Inverse Problems and Imaging, French Mathematical Society (SMF), Institut Henri Poincare, Paris, France.
 • May 2013: Inverse Problems and Nonlinear Equations, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France.
 • September 2013: Conference en l'honneur de Jean-Pierre Bourguignon, Institut des Hautes Etudes Scientiques, Bures-sur-Yvette, France.
 • October 2013: Workshop on Waveguides, ENSTA, Palaiseau, France.
 • December 2015: HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học khu vực phía Nam, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
 • May 2016: The first International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability (ICAMER2016), Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • December 2018: International Conference on Mathematics, Ton Duc Thang University Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • January 2019: Conference on Analysis and Applied Mathematics, HUTECH University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • July 2020: The Asian Mathematical Conference (AMC), Ha Long, Quang Ninh, Vietnam, was canceled due to the tense situation of the Covid-19 pandemic.
 • May 2022: Trends in Calculus of Variations and PDEs, Jointly organized by the University of Sussex, UK, and Ghent Analysis & PDE Centre, UGent, Belgium, (An Online Conference On Zoom).
 • May 2023: Workshop on Analysis of Nonlinear PDEs, Ton Duc Thang University, Vietnam, link.

 • August 2023: VIASM-IAMP Summer School in Mathematical Physics, Quy Nhon 2023, linklink

 1. Hướng dẫn

Luận Văn tốt nghiệp Đại học: 8 sinh viên

 1. Trần Gia Huy Gradient estimates for solutions to a class of quasilinear elliptic equations with variable exponents, 04/2023-07/2023, Đại học Tôn Đức Thắng.
 2. Trần Ngọc Tâm Như, Gradient estimate for steady Stokes system, 04/2022-07/2022, Đại học Tôn Đức Thắng.
 3. Châu Phương Thanh, Fourier transform and its applications, 01/2020 – 07/2020, Đại học Tôn Đức Thắng.
 4. Đỗ Thị Thanh Thu, Finite Difference method for one and two dimensional Poisson’s equation, 08/2017-01/2018, Đại học Tôn Đức Thắng.
 5. Nguyễn Lê Thảo Trang, Finite Difference method for one dimensional heat equations, 08/2017 – 01/2018, Đại học Tôn Đức Thắng.
 6. Bùi Thị Ngọc Trinh, The approximation integral methods and applications to numerical integration, 01/2016 – 07/2016, Đại học Tôn Đức Thắng.
 7. Đỗ Mỹ Dung, Three dimensional finite difference method and Applications to PDEs, 08/2015-01/2016, Đại học Tôn Đức Thắng.
 8. Nguyễn Trọng Hiếu, Mathematical Modeling and Numerical methods for an Image Segmentation problems: The Active contours model, 12/2014-07/2015, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

 

Luận văn Thạc sĩ:

3. Lương Thanh Sáng, Đánh giá gradient cho một lớp các bài toán elliptic tựa tuyến tính, 08/2022-02/2023, Ton Duc Thang University.

2. Trần Thế Quang, Tính chính quy nghiệm cho phương trình elliptic không đồng nhất, 02/2022-11/2022 , HCM University of Education. 

1. Đỗ Thị Thanh Thu, Finite Element method for solving elliptic equations, 01/2021-07/2021, Ton Duc Thang University.

B. Sách đã xuất bản

 1. Trần Minh Phương và Nguyễn Thành Nhân, Giải tích số và ứng dụng (phần cơ bản), NXB Trường Đại học Sư Phạm TPHCM, 2022. ISBN:978-604-367-011-0.

C. Công bố Khoa học

39. M.-P. Tran, T.-N. Nguyen, Q.-V. Tran, P.-N. Huynh, Weighted distribution approach for a class of nonlinear elliptic equations associated to Schr\"odinger-type operators, Monatshefte für Mathematik, 2024, doi.

38. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, The-Quang Tran, Global bound on the gradient of solutions to p-Laplace type equations with mixed data, Acta Mathematica Scientia,  2024, doi.

37. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, Hong-Nhung Nguyen, Regularity for the steady Stokes-type flow of incompressible Newtonian fluids in some generalized function settings, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 77, 104049, 2024, doi.

36. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, L.-T.-N. Pham, Gradient bounds for non-uniformly quasilinear elliptic two-sided obstacle problems with variable exponents, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 531(1), 127776, 2024, doi.

35. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, and Phuoc-Nguyen Huynh, Calderón-Zygmund-type estimates for singular quasilinear elliptic obstacle problems with measure data, Studia Mathematica,  271, 287-319, 2023, doi.

34. Thanh-Nhan Nguyen, Minh-Phuong Tran, N.-T.-N. Tran, Regularity estimates for stationary Stokes problem in some generalized function spaces, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik, 74(13), 2023, doi.

33. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Gradient estimates via Riesz potentials and fractional maximal operators for quasilinear elliptic equations with applications, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 69, 103750, 2023, doi.

32. M.-P. Tran, T.-N. Nguyen, L.T.N. Pham, T.T.T. Dang, Weighted Lorentz estimates for non-uniformly elliptic problems with variable exponents, Manuscripta Mathematica, 2022, doi.

31. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Weighted distribution approach to gradient estimates for quasilinear elliptic double-obstacle problems in Orlicz spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 509(1), 125928, 2022, doi.

30. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Global gradient estimates for very singular quasilinear elliptic equations with non-divergence data, Nonlinear Analysis, 214(3), 112613, 2022, doi.

29. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen,  A global fractional Caccioppoli-type estimate for solutions to nonlinear elliptic problems with measure data, Studia Mathematica, 263 (3), 323-338, 2022, doi.

28. T.-N. Nguyen, M.-P. Tran, N.-B. Ly, P. T. Huynh, M.-D. Nguyen and Q.-A. Ho, Convergence results for non-overlap Schwarz waveform relaxation algorithm with changing transmission conditions, Acta Mathematica Scientia, 42, 105–126, 2022, doi.

27. T.-N. Nguyen, M.-P. Tran, C.-K. Doan, V.-N. Vo, A gradient estimate related fractional maximal operators for a p-Laplace problem in Morrey spaces, Taiwanese Journal of Mathematics, 25(4), 809–829, 2021, doi.

26. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, Pointwise gradient bounds for a class of very singular quasilinear elliptic equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A, 41(9), 4461–4476, 2021, doi.

25. Thanh-Nhan Nguyen, Minh-Phuong Tran, Lorentz estimates for quasi-linear elliptic double obstacle problems involving a Schr\"odinger term, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 44(7), 6101-6116, 2021, doi.

24. Minh-Phuong Tran, Thanh-Nhan Nguyen, Gia-Bao Nguyen, Lorentz gradient estimates for a class of elliptic p-Laplacian equations with a Schr\"odinger term, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 496(1), 124806, 2021. doi

23. Thanh-Nhan Nguyen, Minh-Phuong Tran, Level-set inequalities on fractional maximal distribution functions and applications to regularity theory, Journal of Functional Analysis, 280(1), 108797, 2021. doi

22. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Global Lorentz estimates for non-uniformly nonlinear elliptic equations via fractional maximal operator, Special Issue "New developments in non-uniformly elliptic and nonstandard growth problems", Journal of Mathematical Analysis and Applications, 501(1), 124084, 2021. doi

21. Thanh-Nhan Nguyen, Minh-Phuong Tran, Lorentz improving estimates for the p-Laplace equations with mixed data, Nonlinear Analysis, 200, 111960, 2020. doi.

20. Thanh-Nhan Nguyen, Minh-Phuong Tran, An endpoint case of the renormalization property for the relativistic Vlasov-Maxwell system, Journal of Mathematical Physics, 61, 071512, 2020. doi 

19. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, A remark on the interpolation inequality between Sobolev spaces and Morrey spaces, Functional Analysis and its Applications, 54(3), pp. 200–207, 2020. doi

18. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Lorentz–Morrey global bounds for singular quasilinear elliptic equations with measure data, Communication in Contemporary Mathematics, Vol. 22, No. 5, 1950033, 2020.  doi.

17. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, New gradient estimates for solutions to quasilinear divergence form elliptic equations with general Dirichlet boundary data, Journal of Differential Equations, 268 (4),1427-1462, 2020. doi

16. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, An application of global gradient estimates in Lorentz-Morrey spaces: The existence of stationary solution to degenerate diffusive Hamilton-Jacobi equations, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2019 No. 118, pp. 1-12, 2019. doi

15. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Generalized good-λ techniques and applications to weighted Lorentz regularity for quasilinear elliptic equations, Comptes Rendus Mathematique, 357(8), 664-670, 2019,  doi.

14. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Image decomposition using a second-order variational model and wavelet shrinkage, Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 18(1), 92-107, 2019. doi

 13. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen, Existence of a renormalized solution to the quasilinear Riccati-type equation in Lorentz spaces, Comptes Rendus Mathematique, 357, 59–65, 2019. doi

12. Minh-Phuong Tran and Thanh-Nhan Nguyen,  Asymptotic behavior of bounded solutions to a first order gradient-like system, Journal of Advanced Engineering and Computation 3(1), 312 – 319, 2019. doi

11. Minh-Phuong Tran, Good-λ type bounds of quasilinear elliptic equations for the singular case, Nonlinear Analysis, 178, 266-281, 2019. doi

10. M.P. Tran, T.N. Nguyen, Numerical determination of truncation orders in the correction method for Stokes equations, Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol.2, Issue 1, 44-54, 2018. doi

9. D.L. Nguyen, T.N. Nguyen, M.P. Tran, A Galerkin approximation for integro-differential equations in electromagnetic scattering from a chiral medium , Applicable Analysis, Vol. 96, No. 1, 159-172, 2017. doi

8. M.P. Tran, T.N. Nguyen, On the convergence of bounded solutions of non homogeneous gradient like systems, Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 1, Issue 1, 61-67, 2017. doi

7. N. Pal, N. Tran, M.P. Tran,  Two-factor hypothesis testing using the Gamma model, In book: Applied Mathematics in Engineering and Reliability, 2016. doi

6. M.P. Tran, T.N. Nguyen,  A simple algorithm for Schwarz waveform relaxation methods, Annales Univ. Sci. Pudapest., Sect. Comp. 45, 57 – 74, 2016. doi

5. M. P. Tran, T.N. Nguyen, Asymptotic formulas for the forces and torques of two close particles in a Stokes fluid, Journal of Science 78, HCMC University of Education, Natural Science and Technology, 2015. doi

4. M. P. Tran, T.N. Nguyen, A long time behavior for gradient-like systems under a weak angle condition, Journal of Science 65, HCMC University of Education, Natural Science and Technology, 2015. doi

3. Habib Ammari, Minh-Phuong Tran, Han Wang, Shape identification and classification in echolocation, SIAM Journal on Imaging Sciences, 7(3), 1883-1905, 2014. doi

2. M.P. Tran, R. Petéri, M. Bergounioux, Denoising 3D medical images using a second-order variational model and wavelet shrinkage, Image Analysis and Recognition, Lecture Notes in Computer Science, 7325, 138-145, 2012, doi.

1. M. Bergounioux, M.P. Tran, A second Order Model for 3D-Texture Extraction, Mathematical image processing, Springer Proceedings in Mathematics, 5, 41-57, 2011, doi.

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061