Thông tin chung

Tri

 

ThS. Phạm Thành Trí

Thạc sĩ 2008

Giảng viên

phamthanhtri@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

  1. Quá trình đào tạo
  • 2005 – 2007: Thạc sĩ toán, Đại học khoa học tự nhiên (TPHCM), Việt Nam.
  • 1999 – 2003: Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm (TPHCM), Việt Nam.

 

  1. Quá trình hoạt động chuyên môn
  • 2018 – nay: Giảng viên cơ hữu, Đại học Tôn Đức Thắng
  • 2016 – 2018: Giảng viên cơ hữu 2, Đại học Tôn Đức Thắng
  1. Lĩnh vực nghiên cứu

      Commutative algebra: formal power series

  1. Thànhviên ban biên tập tạp chí (asociate editor)
  2. Thànhviên tổ chức khoa học
  3. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

B. Công bố Khoa học

 

1.Sách

 

2. Bài báo

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061