Thông tin chung

ths.p.t.tri 

 

ThS. Phạm Thành Trí

Thạc sĩ 2008

Giảng viên

phamthanhtri@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2005 2007Thạc sĩ toán, Đại học khoa học tự nhiên (TPHCM), Việt Nam.
  • 1999 2003Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm (TPHCM), Vit Nam.

 

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2018 – nay: Giảng viên cơ hữu, Đại học Tôn Đức Thắng
  • 2016 2018: Giảng viên cơ hữu 2, Đại học Tôn Đức Thắng

3. Lĩnh vực nghiên cứu

      Commutative algebra: formal power series

4. Thành viên ban biên tập tạp chí (asociate editor)

5. Thành viên tổ chức khoa học

6. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

B. Công bố Khoa học

 

1.Sách

 

2. Bài báo

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061