Thông tin chung
 ThS.N.T.B.HOA

 

ThS. Ngô Thị Bích Hoa
Thạc sĩ 2008
Giảng viên
ngothibichhoa@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2003 – 2008: Thạc sĩ đại số và lý thuyết số, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM, Việt Nam
  • 1998 – 2003: Cử nhân Toán- tin học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2011– nay: Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM.
  • 2008– 2011: Giảng viên, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Toán ứng dụng
  • Phương pháp số cho các phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng

B. Công bố Khoa học

 Bài báo

  1. Ngo, Hoa TB, Thieu N. Vo, and Mohsen Razzaghi. "An effective method for solving nonlinear fractional differential equations." Engineering with Computers(2020): 1-12.
  2. Do, Quan H., Hoa TB Ngo, and Mohsen Razzaghi. "A generalized fractional-order Chebyshev wavelet method for two-dimensional distributed-order fractional differential equations." Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation95 (2021): 105597
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061