Thông tin chung
 ThS.N.Q.Bao

 

ThS. Nguyễn Quốc Bảo
Thạc sĩ 2016
Giảng viên
nguyenquocbao1@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

+ 2001-2005: Học đại học ngành Sư Phạm Toán tại Đại học Cần Thơ.

+ 2014-2016: Học Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

+ 2016 - nay: Giảng viên tại Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Lĩnh vực nghiên cứu

4. Hội nghị, thỉnh giảng

B. Công bố Khoa học

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061