Thông tin chung

 

TS.P.T.Toan

 

PGS. TS. Phan Thanh Toàn

Phó Giáo sư 2022, Tiến sĩ 2012


Giảng viên, Nghiên cứu viên

Phụ trách khoa

phanthanhtoan@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

 • 2006-2012: Tiến sĩ Toán học, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • 2000-2004: Cử nhân Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 2023-nay: Phó trưởng khoa, Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • 2017-nay: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • 2012-2016: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Khoa Toán, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • 2006-2012: Trợ giảng, Khoa Toán, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • 2005-2006: Trợ giảng, Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đại số giao hoán
 • Lý thuyết mã

4. Thành viên ban biên tập tạp chí (asociate editor)

 • The Korean Journal of Mathematics (2019-nay)

5. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

 • Một số khía cạnh đại số của vành chuỗi lũy thừa hình thức và ứng dụng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) mã số 101.04-2019.06, 2019-2021.
 • Some algorithms in commutative rings with applications in finding solutions of algebraic ODEs and bounds of codes, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) mã số FOSTECT.2017.BR.02, 2018-2019.

6. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

 • Giải thưởng công trình toán học năm 2020 của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

7. Hướng dẫn luận án

Đã hướng dẫn 7 thạc sĩ:

 • Lê Thanh Tuấn (2021)
 • Phạm Thị Thu Hằng (2021)
 • Lê Đức Đạt (2021)
 • Nguyễn Tấn Việt Tiến (2020)
 • Phạm Văn Thành (2020)
 • Phan Nhật Hùng (2020)
 • Trần Đoàn Tuyết Khanh (2019)

B. Công bố Khoa học

1. Sách
2. Bài báo

  30. L.T.N. Giau and P.T. Toan, Power series over integral domains of Krull type, J. Algebra Appl. (2022) 2350155. (ISI)

  29. L.T.N. Giau, P.T. Toan and T.N. Vo, Dedekind–Mertens Lemma for Power Series in an Arbitrary Set of Indeterminates. Vietnam J. Math. 50 (2022) 45-58.

  28. G.W. Chang and P.T. Toan, Polynomial and power series ring extensions from sequences, J. Algebra Appl. 21(3) (2022) 2250048. (ISI)

  27. G.W. Chang and P.T. Toan, Twisted Polynomial and Power Series Rings, Bull. Iran. Math. Soc. 48 (2022), 93–110. (ISI)

  26. T.N. Vo, M. Razzaghi, P.T. Toan, Fractional-order generalized Taylor wavelet method for systems of nonlinear fractional differential equations with application to human respiratory syncytial virus infection, Soft Comput. 26(1) (2022), 165-173. (ISI)

  25. G.W. Chang and P.T. Toan, Subrings of the power series ring over a principal ideal domain, Comm. Algebra 49 (2021), no. 9, 3748-3759. (ISI)

  24. P.T. Toan and B.G. Kang, Chains of prime ideals in power series rings, J. Pure Appl. Algebra 225 (2021), no. 11, 106726. (ISI)

  23.  T.N. Vo, M. Razzaghi, and P.T. Toan, A numerical method for solving variable-order fractional diffusion equations using fractional-order Taylor wavelets, Numer. Methods Partial Differ. Equ. 37 (2021), no. 3, 2668–2686. (ISI)

  22. P.T. Toan, T.N. Vo, and M. Razzaghi, Taylor wavelet method for fractional delay differential equations, Eng. Comput. 37 (2021), no. 1, 231–240. (ISI)

  21. P.T. Toan and B.G. Kang, Krull dimension of power series rings, J. Algebra 562 (2020), 306-322. (ISI)

  20. L.T.N. Giau, B.G. Kang, and P.T. Toan, On the generalized Krull property in power series rings, J. Pure Appl. Algebra 224 (2020),  no. 11, 106409. (ISI)

  19. T.N. Vo  and P.T. Toan, The power series Dedekind-Mertens number, Comm. Algebra 47 (2019), no. 9, 3481-3489. (ISI)

  18. L.T.N. Giau and P.T. Toan, A simple proof of the improved Johnson bound for binary codes, Bull. Korean Math. Soc. 56 (2019), no. 2, 391-397. (ISI)

  17. P.T. Toan and B.G. Kang, Krull dimension of a power series ring over a valuation domain, J. Algebra 519 (2019), 62-86. (ISI)

  16. P.T. Toan, H.K. Kim, and J. Kim, Improved linear programming bound on sizes of doubly constant-weight codes, Finite Fields Th. App. 54 (2018), 230-252. (ISI)

  15. L.T.N. Giau and P.T. Toan, On generalized Krull power series rings, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018), no. 4, 1007-1012. (ISI)

  14. L.T.N. Giau and P.T. Toan, Krull dimension of Hurwitz polynomial rings over Pr\"ufer domains, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018), no. 2, 625-631. (ISI)

  13. M.H. Park, B.G. Kang, and P.T. Toan, Dedekind–Mertens lemma and content formulas in power series rings, J. Pure Appl. Algebra 222 (2018), no. 8, 2299-2309. (ISI)

  12. L.T.N. Giau and P.T. Toan, On power series rings over valuation domains, Comm. Algebra 46 (2018), no. 5, 1843-1853. (ISI)

  11. L.T.N. Giau and P.T. Toan, Transcendental degree in power series rings, J. Algebra 501 (2018), 51-67. (ISI)

  10. P.T. Toan and B.G. Kang, Krull dimension of power series rings over non-SFT domains, J. Algebra 499 (2018), 516-537. (ISI)

  9. P.T. Toan and B.G. Kang, Krull dimension and unique factorization in Hurwitz polynomial rings, Rocky Mountain J. Math. 47 (2017), no. 4, 1317-1332. (ISI)

  8. B.G. Kang and P.T. Toan, A remark on the Noetherian property of power series rings, Pacific J. Math. 283 (2016), no. 2, 353–363. (ISI)

  7. G.W. Chang, B.G. Kang, and P.T. Toan, The Krull dimension of power series rings over almost Dedekind domains, J. Algebra 438 (2015), 170-187. (ISI)

  6. B.G. Kang and P.T. Toan, Noetherian property of subrings of power series rings II, J. Pure Appl. Algebra 219 (2015), no. 9, 4055–4060. (ISI)

  5. B.G. Kang and P.T. Toan, Noetherian property of subrings of power series rings, Comm. Algebra 43 (2015), no. 2, 440–446. (ISI)

  4. H.K. Kim and P.T. Toan, New inequalities for q-ary constant-weight codes, Des. Codes Cryptogr. 73 (2014), no. 2, 369–381. (ISI)

  3. H.K. Kim and P.T. Toan, Improved semidefinite programming bound on sizes of codes, IEEE Trans. Inform. Theory 59 (2013), no. 11, 7337–7345. (ISI)

  2. B.G. Kang, K.A. Loper, T.G. Lucas, M.H. Park, and P.T. Toan, The Krull dimension of power series rings over non-SFT rings, J. Pure Appl. Algebra 217 (2013), no. 2, 254–258. (ISI)

  1. B.G. Kang, H.K. Kim, and P.T. Toan, Delsarte's linear programming bound for constant-weight codes, IEEE Trans. Inform. Theory 58 (2012), no. 9, 5956–5962. (ISI)

  KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
  Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (84-028) 37755061