Thạc sĩ Trần Thị Sơn Thảo

Thông tin chung

Thao

ThS. Trần Thi Sơn Thảo

Thạc sĩ 2022

Viên chức giảng dạy

tranthisonthao@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2016-2020: Củ nhân Toán học, Đại học Tổng hợp Liên bang (Vùng Volga) Kazan, Liên bang Nga.
  • 2020-2022: Thạc sĩ Toán học, Đại học Tổng hợp Liên bang (Vùng Volga) Kazan, Liên bang Nga.

2.  Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2023 - nay: Tập sự tại Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Phương trình tích phân.
  • Clean rings, Nil clean rings.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061