Thông tin chung

 

Nhat_Linh

TS.  Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh

Tiến sĩ 2018

Giảng viên

nguyenletoannhatlinh@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

 • 2014 – 2018: Tiến sĩ Toán ứng dụng, Đại học Ostrava, Cộng hòa Séc

 • 2010 – 2012: Thạc sĩ Toán giải tích, Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • 2006 – 2010: Cử nhân sư phạm Toán học, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 2014 – nay: Giảng viên, Đại học Tôn Đức Thắng

 • 2018 – 2021: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu và ứng dụng mô hình mờ, Đại học Ostrava

3. Lĩnh vực nghiên cứu

      Fuzzy modeling, time series analysis, fuzzy (partial) differential equations, numerical methods to differential equations.

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu(thành viên)

3. Phát triển một số phương pháp trí thông minh nhân tạo cho ngành công nghiệp ô tô (2018 – 2022, quỹ nghiên cứu, phát triển và giáo dục Cộng hòa Séc)

2. Một số phương pháp tính toán mềm mới cho việc mô hình chuỗi thời gian trong tài chính (2018 – 2020, quỹ khoa học Cộng hòa Séc)

1. Một số phương pháp số cho bài toán định giá quyền chọn ứng với các thị trường khác nhau (2018, quỹ khoa học Cộng hòa Séc)

 

B. Công bố Khoa học

1. Tạp chí

 1. Bohner Martin, Linh Nguyen, Baruch Schneider, and Tri Truong. "Inequalities for interval-valued Riemann diamond-alpha integrals." Journal of Inequalities and Applications (2023): 1-30. (SCIE, Q1)
 2. Linh Nguyen, and Michal Holčapek. "Towards Higher-Degree Fuzzy Projection." International Journal of Fuzzy Systems (2023): 1-16. (SCIE, Q2)
 3. Nguyen Le Toan Nhat Linh, and Quoc Bao Diep. "Swarm and Evolutionary Algorithms in Image Compression by F-Transform." IEEE Access (2023): 25991-26003. (SCIE, Q2)
 4. Tomaš Tichý, Linh Nguyen, Michal Holčapek, Aleš Kresta, and Hana Dvořáčková. "Quarterly sales analysis using linguistic fuzzy logic with weather data." Expert Systems with Applications (2022): 117345. (SCIE, Q1)
 5. Trí Truong, Linh Nguyen, and Baruch Schneider. "On the partial delta differentiability of fuzzy-valued functions via the generalized Hukuhara difference." Computational and Applied Mathematics 40.6 (2021): 1-29. (SCIE, Q1)
 6. Michal Holčapek, and Linh Nguyen. "Analysis of autocorrelation function of stochastic processes by F-transform of higher degree." Soft Computing 25.12 (2021): 7707-7730. (SCIE, Q2)
 7. Linh Nguyen, Vilém Novák, and Soheyla Mirshahi. "Trend‐cycle Estimation Using Fuzzy Transform and Its Application for Identifying Bull and Bear Phases in Markets." Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 27.3 (2020): 111-124. (ESCI, Q1)
 8. Linh Nguyen, Irina Perfilieva, and Michal Holčapek. "Boundary value problem: weak solutions induced by fuzzy partitions." Discrete & Continuous Dynamical Systems-B 25.2 (2020): 715. (SCIE, Q2)
 9. Linh Nguyen, Irina Perfilieva, and Michal Holčapek. "F-Transform Inspired Weak Solution to a Boundary Value Problem." Axioms 9.1 (2019): 5. (SCIE, Q3)
 10. Linh Nguyen, and Vilém Novák. "Forecasting seasonal time series based on fuzzy techniques." Fuzzy Sets and Systems 361 (2019): 114-129. (SCIE, Q1)
 11. Michal Holčapek, and Linh Nguyen. "Trend-cycle estimation using fuzzy transform of higher degree." Iranian Journal of Fuzzy Systems 15.7 (2018): 23-54. (SCIE, Q2)
 12. Michal Holčapek, Linh Nguyen, and Tomáš Tichý. "Polynomial alias higher degree fuzzy transform of complex-valued functions." Fuzzy Sets and Systems 342 (2018): 1-31. (SCIE, Q1)
 13. Linh Nguyen, Michal Holčapek, and Vilém Novák. "Multivariate fuzzy transform of complex-valued functions determined by monomial basis." Soft Computing 21.13 (2017): 3641-3658. (SCIE, Q2)

2. Hội nghị

 1. Linh Nguyen. "Integrating The Probabilistic Uncertainty to Fuzzy Systems in Fuzzy Natural logic." 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). IEEE, 2020.
 2. Linh Nguyen, Vilém Novák, and Michal Holčapek. "Gold Price: Trend-Cycle Analysis Using Fuzzy Techniques." International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Springer, Cham, 2020.
 3. Linh Nguyen, Irina Perfilieva, and Michal Holčapek. "Generalized Fuzzy Partition in Galerkin Method for the Boundary Valued Problem." 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). IEEE, 2019.
 4. Linh Nguyen, and Vilém Novák. "Fuzzy Transform in Time Series Decomposition." International Fuzzy Systems Association World Congress. Springer, Cham, 2019. 417-428.
 5. Linh Nguyen, and Michal Holčapek. "A Novel Approach to the Discrete Fuzzy Transform of Higher Degree." International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Springer, Cham, 2018.
 6. Linh Nguyen, Irina Perfilieva, and Michal Holčapek. "Weak boundary value problem: Fuzzy partition in Galerkin method." Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support: Proceedings of the 13th International FLINS Conference (FLINS 2018). 2018.
 7. Linh Nguyen, and Michal Holčapek. "Higher degree fuzzy transform: application to stationary processes and noise reduction." Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Springer, Cham, 2017. 1-12.
 8. Linh Nguyen, and Vilém Novák. "Trend-cycle forecasting based on new fuzzy techniques." 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). IEEE, 2017.
 9. Linh Nguyen, and Vilém Novák. "Prediction of Cyclic Component of Time Series Using Fuzzy Transform." Uncertainty Modelling In Knowledge Engineering And Decision Making-Proceedings Of The 12th International Flins Conference (Flins 2016). Vol. 10. World Scientific, 2016.
 10. Michal Holčapek, and Linh Nguyen. "Suppression of high frequencies in time series using fuzzy transform of higher degree." International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Springer, Cham, 2016.
 11. Linh Nguyen, and Vilém Novák. "Filtering out high frequencies in time series using F-transform with respect to raised cosine generalized uniform fuzzy partition." 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). IEEE, 2015.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061