Thông tin chung
 Picture_Giau_0.jpg

TS.  Lê Thị Ngọc Giàu

Tiến sĩ 2017

Giảng viên

lethingocgiau@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

 • 2010-2017: Tiến sĩ Toán học, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • 2006-2009: Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 2001-2005: Cử nhân Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 2017-nay: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • 2010-2016: Trợ giảng, Khoa Toán, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đại số giao hoán
 • Lý thuyết mã

 

4. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

 1. Giải thưởng công trình toán học năm 2019 của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

 

5. Hướng dẫn luận án

Đã hướng dẫn 6 thạc sĩ:

  • Nguyễn Văn Vũ (2021)
  • Đỗ Ngọc Quanh (2021)
  • Hồ Văn Hợp (2021)
  • Nguyễn Xuân Toản (2020)
  • Đặng Phước Tấn (2020)
  • Lê Ngọc Anh (2020)

B. Công bố Khoa học

 1. Sách

 

 1. Bài báo

8. L.T.N. Giau, P.T. Toan and T.N. Vo, Dedekind–Mertens Lemma for Power Series in an Arbitrary Set of Indeterminates. Vietnam J. Math. 50 (2022) 45-58.

7. L.T.N. Giau, B.G. Kang, and P.T. Toan, On the generalized Krull property in power series rings, J. Pure Appl. Algebra 224 (2020),  no. 11, 106409. (ISI)

6. L.T.N. Giau and P.T. Toan, A simple proof of the improved Johnson bound for binary codes, Bull. Korean Math. Soc. 56 (2019), no. 2, 391-397. (ISI)

5. L.T.N. Giau and P.T. Toan, On generalized Krull power series rings, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018), no. 4, 1007-1012. (ISI)

4. L.T.N. Giau and P.T. Toan, Krull dimension of Hurwitz polynomial rings over Pr\"ufer domains, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018), no. 2, 625-631. (ISI)

3. L.T.N. Giau and P.T. Toan, On power series rings over valuation domains, Comm. Algebra 46 (2018), no. 5, 1843-1853. (ISI)

2. L.T.N. Giau and P.T. Toan, Transcendental degree in power series rings, J. Algebra 501 (2018), 51-67. (ISI)

1. L.T.N. Giau and B.G. Kang, On a theorem by Brewer, J. Pure Appl. Algebra 221 (2017),  no. 1, 36-44. (ISI)

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061