Thông tin chung
Loan

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Thạc sĩ  2001

Giảng viên

nguyenthihongloan@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

 1. Quá trình đào tạo
 • 1999 – 2001: Thạc sĩ thống kê, Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 1977 – 1981: Cử nhân thống kê, Đại học Kinh tế TP.HCM 
 1. Quá trình hoạt động chuyên môn
 • 2013– nay: Viên chức giảng dạy, Đại học Tôn Đức Thắng
 • 2007-2013: Trưởng phòng, Cục Thống kê TP.HCM
 • 2004-2007: Phó phòng, Cục Thống kê TP.HCM
 • 1982-2004: Chuyên viên, Cục Thống kê TP.HCM
 1. Lĩnh vực nghiên cứu

      Thống kê

 1. Thànhviên ban biên tập tạp chí (asociate editor)
 2. Thànhviên tổ chức khoa học
 3. Chương trình, đề tài nghiên cứu

13. “Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mộ Đức giai đoạn 2021-2030”, 2020, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

12. “Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030”, 2020, tỉnh Quảng Ngãi.

11. “Tính toán chỉ tiêu TFP ngành thương mại TP.HCM giai đoạn 2011-2015 và ước tính năm 2016”, 2017, Cục Thống kê TP.HCM.

10. “Xây dựng mô hình tính TFP ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2012”, 2014, Sở Khoa học công nghệ TP.HCM (Chủ nhiệm).

9. “Nâng cao chất lượng công tác điều tra thống kê”, 2013, Cục Thống kê TP.HCM.

8. “Nông nghiệp đô thị TP.HCM-Thực tế và triển vọng”, 2012, Cục Thống kê TP.HCM.

7. “Tính chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) cho địa bàn TP.HCM 2006-2011”, 2011, Cục Thống kê - Sở Khoa học công nghệ TP.HCM.

6. “Tính chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) 4 nhóm ngành công nghiệp chủ lực 2006-2011”, 2011, Cục Thống kê - Sở Khoa học công nghệ TP.HCM.

5. “Thực trạng nông - lâm nghiệp, thủy sản TP.HCM 2006-2010”, 2011, Cục Thống kê TP.HCM.

4. “TP.HCM 20 năm đổi mới”, 2007, Cục Thống kê TP.HCM.

3. “Tăng trưởng và hiệu quả kinh tế TP.HCM 1990-2005”, 2006, Cục Thống kê TP.HCM.

2. “Tính chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) cho địa bàn TP.HCM 2001-2005”, 2005, Viện Khoa học Thống kê.

1. “ Đánh giá lại phương pháp phân tích tình hình kinh tế thông qua cơ cấu báo cáo phân tích hiện nay”, 2003, Viện Kinh tế TP.HCM ( Nay là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM)

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061