Thông tin chung
 TS.T.T.Hong

 

 Thân Thị Hồng
Tiến sĩ 2019
Giảng viên
thanthihong@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2015 – 2019: Tiến  Thống kê Ứng dụng, Đại học Feng-Chia, Đài Loan
  • 2003 – 2006: Thạc sĩ Thống kê, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 1998 – 2002: Cử nhân Toán - Tin, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 9/2019 – nay:    Giảng viên – Trưởng Bộ môn Toán kinh tế, Đại học Tôn Đức Thắng
  • 9/2015 – 8/2019: Nghiên cứu sinh, Đại học Feng-Chia, Đài Loan
  • 7/2012 – 8/2015: Giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng
  • 9/2006 – 6/2012: Biên tập viên, NXB Đại học quốc gia, Tp Hồ Chí Minh

B. Công bố Khoa học

  1. Cathy W.S. Chen, Hong Than-Thi, and Mike K. P. So, On hysteretic vector autoregressive model withapplications, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 89 (2), 191-210, 2018.
  2.  Cathy W.S. Chen, Hong Than-Thi, Mike K. P. So, and Songsak Sriboonchitta, Quantile forecasting based on abivariate hysteretic autoregressive model with GARCH Errors and time-varying correlations, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 35 (6), 1301-1321, 2019.
  3. Cathy W.S. Chen, Hong Than-Thi, and Manabu Asai, On a Bivariate Hysteretic AR -GARCH Model with Conditional Asymmetry in Correlations, Computational Economics, Vol. 58 (2), 413 – 433, 2021
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061