Thông tin chung
 

Phong

TS. Dương Thanh Phong
Tiến sĩ 2020
Trưởng bộ môn Toán chuyên ngành
duongthanhphong@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đàotạovà hoạt động khoa học

  1. Quá trình đào tạo
  • 2015 – 2019: Tiến sĩ Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Tp.HCM
  • 2009 – 2012: Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2005 – 2009: Cử nhân sư phạm Toán học, Trường Đại học Cần Thơ.

 

  1. Quá trình hoạt động chuyên môn
  • 01/07/2012– nay: Giảng viên Khoa Toán-Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
  1. Lĩnh vực nghiên cứu

      Thống kê nhiều chiều

 

B. Công bố Khoa học

 

1. Bài báo

5. Pham-Gia Thu and Duong Thanh Phong, The distribution of the non-central Wilks statistic in the complex case, Statistics & Probability Letters (2022): 109373. (ISI)

(DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2022.109373)

4. T. Pham-Gia, Duong Thanh Phong and Dinh Ngoc Thanh, Distributions of powers of the central beta matrix variates and applications, Statistical Methods & Applications 29, no. 3 (2020): 651-668. (ISI)

(DOI: https://doi.org/10.1007/s10260-019-00497-3)

3. Duong Thanh Phong, T. Pham-Gia and Dinh Ngoc Thanh, Exact distribution of the non-central Wilks’s statistic of the second kind, Statistics & Probability Letters 153 (2019): 80-89. (ISI)

(DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.05.018)

2. Duong Thanh Phong, T. Pham-Gia and Dinh Ngoc Thanh, Exact distributions of two non-central generalized Wilks's statistics, Journal of Statistical Computation and Simulation 89, no. 10 (2019): 1798-1818. (ISI)

(DOI: https://doi.org/10.1080/00949655.2019.1599000)

1. T.Pham-Gia, Dinh Ngoc Thanh and  Duong Thanh Phong, Trace of the Wishart Matrix and Application, Open Journal of Statistics 5, no.3 (2015): 173-190.

(DOI: https://doi.org/10.4236/ojs.2015.53021)

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061