Thông tin chung
 ThS.L.T.Nghia

 

ThS. Lê Trung Nghĩa
Thạc sĩ 2011- NCS
Trường bộ môn Toán Kỹ Thuật
letrungnghia@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2019-nay: NCS ngành Toán Giải Tích tại Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM, Việt Nam
  • 2008-2011: Thạc sĩ ngành Đại số - Lý thuyết số tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM, Việt Nam
  • 2004-2008: Đại học ngành Đại số - Lý thuyết số tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM, Việt Nam

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2011 - nay: Giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 2009 - 2011: Giáo viên tại Trường Cao Đẳng Viễn Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 

B.  Công bố khoa học

 

  1. Bài báo khoa học

 

+ Tạp chí

 

+ Hội nghị

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061