Thông tin chung
ThS.C.N.HA

 

ThS. Chế Ngọc Hà
Thạc sĩ 2014
Giảng viên
chengocha@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2012-2014: Thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Trường ĐH Cần Thơ.
  • 2007-2011: Cử nhân ngành Sư phạm Toán – Tin học, Trường ĐH Cần Thơ.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2015– nay: Viên chức giảng dạy, Đại học Tôn Đức Thắng

3. Lĩnh vực nghiên cứu

      Data mining, Classification, Clustering, Applied Statistics in Economics, Social.

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia hoặc phản biện

  • Research process outsourcing bio-fuels from synthetic ingredients from fat catfish.
  • Analyzing the contributions of total factor productivity (TFP) to the economic growth of Ho Chi Minh city’s trade and services sector during the 2010-2016 period
  • Tiên lượng khả năng phát triển thành phôi nang bằng cách sử dụng thuật toán học máy phân tích hình ảnh phôi ở giai đoạn phân chia ngày 3.

B. Công bố Khoa học

1. Nguyen-Thi, K. N., Che-Ngoc, H., Pham-Chau, A. T. (2020). An efficient image contrast enhancement method using sigmoid function and differential evolution. Journal of Advanced Engineering and Computation, 4(3), 162-172.
2. Che-Ngoc, H., Nguyen-Trang, T., Nguyen-Bao, T., Nguyen-Thoi, T., Vo-Van, T. (2020). A new approach for face detection using the maximum function of probability density functions. Annals of Operations Research, 1-21.
3. Che-Ngoc, H. Posterior Summary of Bayes Error Using Monte-Carlo Sampling and Its Application in Credit Scoring (2020). 

4. Che-Ngoc, H., Vo-Van, T., Huynh-Le, Q. C., Ho, V., Nguyen-Trang, T., Chu-Thi, M. T. (2018, January). An improved fuzzy time series forecasting model. In International Econometric Conference of Vietnam (pp. 474-490). Springer, Cham.

5. Vovan, T., Tranphuoc, L., Chengoc, H. (2018) Classifying Two Populations by Bayesian Method and Applications. Communications in Mathematics and Statistics, 1-21.
6. Ha Che-Ngoc, Anh-Thy Pham-Chau, Dibya Jyoti Bora (2018) A New Fuzzy Rule Based Contrast Enhancement Method using The Two-Steps Automatic Clustering Algorithm. Journal of Advanced Engineering and Computation, pp 239-250.

7. Vo-Van T, Che-Ngoc H, Nguyen-Trang T (2017) Textural Features Selection for Image Classification by Bayesian Method. In: 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017). IEEE , pp 731-737.
8. Thao Nguyen-Trang, Long Vu-Hoang, Trieu Nguyen-Thi, Ha Che-Ngoc (2017) Factors Influ- encing the Intention of Using Tax Consulting Services of Companies in Ho Chi Minh City: A Structural Equation Model. In: Journal of Advanced Engineering and Computation. Taylor &Francis, pp 1-8.
9. Tai V V, Thao NT, Ha CN (2016) Clustering for probability density functions based on Genetic Algorithm. In: 1st International conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability. CRC Press, pp 51–57.

10. Vo-Van T, Che-Ngoc H, Nguyen-Trang T (2016) The prior probability in classifying two populations by Bayesian method. In: 1st International conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability. CRC Press, pp 35–40.
11. C. Ngoc Ha, N. Trang Thao, T. Dinh Son (2016) Student part-time employment: case study at Ton Duc Thang University in Vietnam. Proceedings of ICERI2016 conference, Seville, Spain.
12. Ha Che-Ngoc, Thao Nguyen-Trang, Tai Vo-Van, Using Vine Copulas in Classification Problem by Bayesian Method. Journal of applied statistics, Status: Under review

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061