Ngày 23/11/2020 Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi đối thoại với sinh viên Khoa. Đến dự buổi đối thoại có các đại diện của tập đoàn Mỹ Lan cùng các thầy, cô là lãnh đạo, giảng viên, viên chức đang làm việc tại Khoa.
Lãnh đạo, giảng viên Khoa Toán - Thống kê đã có buổi gặp gỡ các bạn tân sinh viên Khóa 24 vào ngày 14/10/2020.
Ngày 27/07/2020 Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức họp xét thi đua cho giảng viên, viên chức năm học 2019-2020.
Ngày 27/6/2020 Khoa Toán - Thống kê đã kết hợp với Chi cục thống kê Quận 1 tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên năm 2,3 của Khoa.
Ngày 30/12/2019 Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi họp giảng viên đầu kỳ để chuẩn bị cho công tác giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019-2020.
Ngày 22/08/2019 Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Khoa cùng các giảng viên với các tân sinh viên khóa 23.
Ngày 12/08/2019, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi bảo vệ khóa luận cho các sinh viên thuộc hai ngành Thống kê và Toán ứng dụng.
Ngày 29/3/2019, Khoa toán - thống kê kết hợp với Công ty Giải pháp phần mềm tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp đến sinh viên của Khoa.
Ngày 18-02-2019, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức một số hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061