Ngày 27/07/2020 Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức họp xét thi đua cho giảng viên, viên chức năm học 2019-2020.
Ngày 27/6/2020 Khoa Toán - Thống kê đã kết hợp với Chi cục thống kê Quận 1 tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên năm 2,3 của Khoa.
Ngày 30/12/2019 Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi họp giảng viên đầu kỳ để chuẩn bị cho công tác giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019-2020.
Ngày 22/08/2019 Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Khoa cùng các giảng viên với các tân sinh viên khóa 23.
Ngày 12/08/2019, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức buổi bảo vệ khóa luận cho các sinh viên thuộc hai ngành Thống kê và Toán ứng dụng.
Ngày 29/3/2019, Khoa toán - thống kê kết hợp với Công ty Giải pháp phần mềm tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp đến sinh viên của Khoa.
Ngày 18-02-2019, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức một số hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
Ngày 25/01/2019, Khoa Toán-Thống kê đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 2 học viên ngành Toán ứng dụng.
Sau khi hội nghị kết thúc, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức một chuyến du lịch về miền tay cùng các nhà Toán học đến dự hội nghị.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061