Hoạt động sinh viên

   Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên Khoa toán - thống kê được tổ chức hằng năm để tri ân Thày/Cô nhân ngày 20/11, chào đón các bạn tân sinh viên khóa 24; tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ để định hướng bồi dưỡng; cũng như tạo sân chơi văn hóa văn nghệ giúp sinh viên cân bằng trong việc học tập và rèn luyện.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061