Thông tin tuyển dụng viên chức 2022 từ Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI)

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM và khu vực phía Nam.

 

Ở góc độ thống kê, Trung tâm vai trò là đầu mối của Thành phố về nghiệp vụ và tổ chức hoạt động thống kê KH&CN; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN đối với các đơn vị thuộc Thành phố quản lý; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN; tổ chức hoặc tham gia thực hiện các cuộc điều tra thống kê KH&CN theo phương án điều tra đã được phê duyệt; tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê KH&CN; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN tại Thành phố.

 

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thành phố đã giao cho đơn vị, Trung tâm đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức ở nhiều vị trí việc làm, trong đó có vị trí “Chuyên viên thống kê”.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061