Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký thi năng khiếu đợt 2; thông báo đăng ký và nộp hồ sơ PT1,3 đợt 2

Phòng Đại học thông báo tuyển sinh:

- Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký thi năng khiếu đợt 2: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-dang-ky-du-thi-nk-nlta-dot-2-nam-2022

- Thông báo đăng ký và nộp hồ sơ PT1,3 đợt 2: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-dang-ky-va-nop-phieu-xet-tuyen-phuong-thuc-1-3-dot-2-nam-2022

Thí sinh vui lòng đọc bài viết để có sự điều chỉnh kế hoạch cá nhân cho phù hợp.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061