Lịch hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ đợt tháng 4/2022

Hiện tại Khoa Toán-Thống kê đã có lịch hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ đợt tháng 4/2022.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061