Kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-2022 chương trình 4+1

Hiện tại đã có kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022. Học viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061