Ngày 18/03/2024, Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức Journal Club và sinh hoạt học thuật do hai thầy Trần Ngọc Thạch và cô Nguyễn Thị Hồng Loan trình bày.
Ngày 26/02/2024, tại Khoa Toán - Thống kê đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và Journal club với sự trình bày của TS. Lê Trường Nhật và ThS-NCS Nguyễn Hữu Cần.
Ngày 25/12/2023, Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi Journal CLub do thầy Võ Ngọc Thiệu trình bày.
Ngày 18/12/2023 Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức SHHT và Journal Club với sự trình bày của hai thầy Lê Bá Khiết và Trần Ngọc Thạch
Ngày 13/11/2023, tại Khoa Toán - Thống kê đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do thầy Trần Bá Nhẫn và Giao sư Alexander Kruger trình bày
Ngày 15/10/2023 Khoa Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do TS. Trần Minh Phương và ThS. Nguyễn Hữu Cần trình bày.
Ngày 11/09/2023, Khoa Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do hai thầy Lý Sal và Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 19/06/2023 Khoa  Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do hai thầy Cao Xuân Phương và Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 15/05/2023, Khoa Toán- Thống kê đã có buổi Sinh hoạt học thuật và Journal Club do thầy Võ Ngọc Thiệu và cô Trương Bửu Châu trình bày.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061