Ngày 13/11/2023, tại Khoa Toán - Thống kê đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do thầy Trần Bá Nhẫn và Giao sư Alexander Kruger trình bày
Ngày 15/10/2023 Khoa Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do TS. Trần Minh Phương và ThS. Nguyễn Hữu Cần trình bày.
Ngày 11/09/2023, Khoa Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do hai thầy Lý Sal và Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 19/06/2023 Khoa  Toán - Thống kê đã có buổi SHHT và Journal Club do hai thầy Cao Xuân Phương và Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 15/05/2023, Khoa Toán- Thống kê đã có buổi Sinh hoạt học thuật và Journal Club do thầy Võ Ngọc Thiệu và cô Trương Bửu Châu trình bày.
Ngày 24/04/2023, tại Khoa Toán - Thống kê đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và Journal Club do hai thầy Phạm Thành Trí và Nguyễn Hữu Cần báo cáo.
Ngày 20/03/2023, Khoa Toán - Thống kê đã có buổi Sinh hoạt học thuật và Journal club do hai thầy Trần Ngọc Thạch và Lê Bá Khiết trình bày.
Vào ngày 13/02/2023, tại KhoaToán -Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do hai thầy Lê Trung Nghĩa và Võ Ngọc Thiệu trình bày.
Ngày 09/01/2023, tại Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Sinh hoạt học thuật và Journal club do tiến sĩ Lê Bá Khiết và tiến sĩ Thạch Thanh Tiền trình bày.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061