Ngày 20/7/2020 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và journal club do thầy thầy Lê Trung Nghĩa và thầyVõ Ngọc Thiệu trình bày.
Ngày 18/5/2020 tại Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Đoàn Thị Anh Thư và thầy Võ Ngọc Thiệu trình bày.
Ngày 24/02/2020, Khoa Toán-Thống kê đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Trần Minh Phương và thầy Đỗ Hữu Quân trình bày.
Ngày 9-12-2019, tại Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club do các thầy Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Cần và Lê Nhật Huynh báo cáo.
Ngày 14/10/2019 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club và SHHT diễn ra tại phòng C202.
Ngày 23/09/2019 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và journal club do các thầy Nguyễn Hữu Cần, cô Phạm Thị Yến Anh và thầy Dmitriib Karp trình bày.
Ngày 19/08/2019, Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do thầy Nguyễn Đức Vinh trình bày.
Ngày 18-03-2019 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club và sinh hoạt học thuật do thầy Đào Nguyên Anh và cô Ngô Thị Bích Hoa trình bày.
Ngày 21-01-2019, Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club với sự trình bày của thầy Đào Nguyên Anh và chia sẻ kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Hồng Loan về kinh nghiệm giảng dạy môn Thống kê trong khoa học và sự sống .
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061