Khoa Toán – Thống kê là một trong 16 Khoa của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Các bộ môn thuộc Khoa Toán – Thống kê là:

  1. Bộ môn Toán Chuyên Ngành.
  2. Bộ môn Thống Kê.
  3. Bộ môn Toán Kỹ Thuật.
  4. Bộ môn Toán Kinh Tế.
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061