GS. TS. Dominique Haughton

Thông tin chung
 Dominique Haughton  Dominique Haughton
Giáo sư, Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
haughton@bentley.edu

Xem chi tiết tại đây.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061