Giảng viên Khoa Toán - Thống kê tham dự và báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc (VMC) 2023 lần thứ X tại Đà Nẵng

Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại Đà Nẵng  từ ngày 8/8/2023 đến ngày 12/8/2023. Đây là sự kiện Toán học lớn nhất nước, 5 năm tổ chức 1 lần, quy tụ hơn 1000 nhà toán học Việt Nam tên tuổi trong và ngoài nước tham dự như GS. Ngô Bảo Châu, GS. Vũ Hà Văn, GS. Ngô Việt Trung, GS. Nguyễn Đông Yên … Có 7 báo cáo mời toàn thể và 70 báo cáo mời chính trong số 10 tiểu ban bao gồm: Đại số - Lý thuyết số, Hình học - Tôpô, Giải tích, Phương trình vi phân và Hệ động lực, Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học, Tối ưu và Lý thuyết điều khiển, Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu, Giải tích số và Ứng dụng Toán học, Giảng dạy và Lịch sử Toán học, Phương trình Đạo hàm riêng.

Tại Hội nghị Toán học lần này, Khoa Toán - Thống kê có các báo cáo của các giảng viên như:

1) PGS.TS. Phan Thanh Toàn (báo cáo mời chính tiểu ban Đại số - Lý thuyết số): “Polynomial and power series ring extensions from sequences”

2) TS. Võ Ngọc Thiệu (báo cáo mời chính tiểu ban Hình học - Tôpô): “Some computational aspects of algebraic ordinary differential equations”

3) TS. Lê Bá Khiết (báo cáo mời tiểu ban Tối ưu và Lý thuyết điều khiển): “Lur'e Quasi-Variational Inequalities and New Approach to Compute the Resolvent of Composite Operators”

4) TS. Lê Trường Nhật (báo cáo mời tiểu ban Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu): “ Logistic regression for data acquired via two-stage generalized randomized response technique”

Ngoài ra còn có sự tham dự của các giảng viên như TS. Cao Xuân Phương, ThS. Nguyễn Hữu Cần, ThS. Bùi Thuỳ Trang, ThS. Đoàn Thị Anh Thư.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

1
 PGS. Phan Thanh Toàn và TS. Võ Ngọc Thiệu
​​​​​
2
Gala dinner
3
TS. Lê Bá Khiết báo cáo tại tiểu ban Tối ưu và Lý thuyết điều khiển
4
TS. Lê Trường Nhật báo cáo tại tiểu ban Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061