Khoa Toán -Thống kê họp tổng kết năm học 2022-2023

Ngày 17/07/2023 Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức tổng kết năm học 2022-2023. Đến dự buổi tổng kết có thầy Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế và an nhinh - là đại diện phía nhà Trường, TS. Chu Đức Khánh - Trưởng Khoa Toán - Thống kê, TS. Trương Bửu Châu - Phó Trưởng Khoa Toán - Thống kê, PSG. TS. Phan Thanh Toàn  Phó Trưởng Khoa Toán - Thống kê cùng các giảng viên, viên chức đang công tác tại Khoa.

Tại buổi tổng kết, TS. Chu Đức Khánh đã phát biểu khai mạc buổi tổng kết, TS. Trưng Bửu Châu trình bày các thành tựu mà Khoa đã đạt được cũng như những mặt cần cải tiến, PGS. TS. Phan Thanh Toàn trình bày về những kết quả mà Khoa đạt được về học thuật trong năm học 2022-2023. Về các giảng viên viên chức cũng lần lượt trình bày về kết qua công tác của mình trong năm qua, những mặt mạnh cũng như những mặt cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ cho năm tới.

Buổi tổng kết đã diễn ra trên tinh thần góp ý cởi mở và tiếp thu tích cực.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tổng kết:

TS.CDK_phat_bieu_khai_mac

TS. Chu Đức Khánh phát biểu khai mạc buổi tổng kết năm 2022-2023

 

P.T.Y.Anh

ThS. Phạm Thị Yến Anh báo cáo kết quả công tác của mình trong năm học 2022-2023

 

P.T.Cong

ThS. Phạm Thành Công báo cáo kết quả công tác của mình trong năm học 2022-2023

 

L.T.Nhat

TS. Lê Trường Nhật báo cáo kết quả công tác của mình trong năm học 2022-2023

 

T.T.T.Nuong_gop_y

TS. Trần Thì Thùy Nương góp ý về kết quả công tác trong năm học qua của giảng viên

 

Thay_CDK_nhan_xet

TS. Chu Đức Khánh nhận xét về kết quả công tác trong năm học qua của mỗi giảng viên viên chức

 

 

 

 

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061