Thông báo V/v đăng ký môn học ngoài chương trình đào tạo HK2/2022-2023 (nhằm bổ sung kiến thức theo nhu cầu của sinh viên)

  1. Giới thiệu:
  • Đăng ký học ngoài chương trình đào tạo nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng ký học thêm các môn học của các ngành học khác (không thuộc chương trình đào tạo chính của sinh viên) như là môn học tự chọn của mình. Sinh viên có thể chọn các môn học tự chọn phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân để bổ sung hoặc nâng cao kiến thức. Các môn học tự chọn ngoài chương trình này được thể hiện trong bảng điểm tốt nghiệp là lợi thế cho sinh viên khi đi xin việc.
  • Đăng ký các môn học ngoài chương trình đào tạo hỗ trợ cho sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình sau đại học (4+1) khác với ngành trình độ đại học được học các môn bổ sung kiến thức. Sinh viên tham khảo https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-4-1, chọn mục các biểu mẫu liên quan, chọn danh mục ngành đúng, ngành gần và ngành khác (theo file đính kèm) để tham khảo các môn học học bổ sung kiến thức.
  1. Cách đăng ký:

Sinh viên đại học chính quy đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên (HTTTSV), chọn phân hệ Đào Tạo để đăng ký môn học ngoài chương học trong HK2/2022-2023. Thời gian đăng ký môn học như sau: từ 10h ngày 30/11 đến 09h ngày 02/12/2022.

  1. Lưu ý
  1. Sinh viên không đăng ký trùng thời khóa biểu với ngành học chính khóa. Đối với các sinh viên học lực yếu, học không đúng tiến độ không được xét đăng ký học ngoài chương trình đào tạo.

Đối với các môn học cùng tên nhưng khác mã môn học, sinh viên vui lòng liên hệ Khoa quản lý môn để được tư vấn thêm.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061