THÔNG BÁO V/v đăng ký môn học bổ sung trong HK2/2022-2023

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể trả nợ môn học, hoặc bổ sung một số môn học còn thiếu trong chương trình đào tạo do sinh viên chuyển ngành, nghỉ học tạm thời hoặc sinh viên chưa đăng ký môn học đúng hạn trong các đợt đăng ký trước của HK2/2022-2023. Nay phòng Đại học thông báo thời gian đăng ký môn học bổ sung trực tuyến trong Cổng thông tin sinh viên dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng Tiếng Anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước như sau:

- Sinh viên đăng ký từ 09h ngày 05/12 - 09h ngày 07/12/2022.

 Lưu ý: 

Đây là đợt đăng ký bổ sung cuối cùng trong HK2/2022-2023. Vì thế, SV phải đăng ký đúng hạn. Sau thời hạn đăng ký môn học trên, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061