Sinh hoạt học thuật và Journal lub tại Khoa Toán-Thống kê

Ngày 17/10/2022, tại Khoa Toán-Thống kê đã diễn ra buổi Sinh hoat học thuật và Journal club do thầy Lê Trường Nhật và cô Ngô Thị Bích Hoa trình bày.

Thầy Lê Trường Nhật báo cáo Journal Club về chủ đề A Bayesian approach to evaluating the association between sensitive attribute and auxiliary variable under randomized response design.

Cô Ngô Thị Bích Hoa chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Giải tích cho Công nghê thông tin.

Dưới đây là mọt số hình ảnh của buổi báo cáo.

N.T.B.Hoa

 

L.T.Nhat_3

L.T.Nat_1

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061