SHHT va Journal club tai Khoa Toán - Thống kê

Vào ngày 08/08/2022 tại Khoa Tóan - Thống kê đã diễn ra buổi SHHT và Journal club do TS Võ Thiệu và TS Phó Kim Hưng trình bày.

TS Võ Ngọc Thiệu trình bày về "On solving planar rational system - The Poincare Problem".

TS Phó Kim Hưng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Toán 1.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo.

h3h2h1

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061