Khoa Toán-Thống kê tổ chức Journal Club

Ngày 14/02/2022, Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club do thầy Võ Ngọc Thiệu và thầy Nguyễn Hữu Cần trình bày.

Thầy Võ Ngọc Thiệu báo cáo đề tài:  Effective Differential Nullstellensatz.

Thầy Nguyễn Hữu Cần báo cáo đề tài: On a problem for the nonlinear diffusion equation with conformable time derivative
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo.

Thieu_1

Thieu_2

Thầy Võ Ngọc Thiệu báo cáo đề tài:  Effective Differential Nullstellensatz

Can_1Can_2

Thầy Nguyễn Hữu Cần báo cáo đề tài: On a problem for the nonlinear diffusion equation with conformable time derivative

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061